Ressurser om barn som pårørende under koronapandemien

Koronapandemien skaper familietid.  For noen barn innebærer dessverre denne tiden mer tid sammen med voksne som bruker rusmidler.

​Beregninger fra Folkehelseinstituttet antyder at 50-150000 barn i Norge lever med foreldre som er avhengige av rusmidler (Rossow, Moan & Natvig, 2009). Antallet barn som lever med foreldre med risikofylt bruk av rusmidler vil være en god del høyere.

Koronapandemien skaper familietid. Voksne og barn tilbringer mer tid sammen enn noensinne, og for de fleste er det mange positive sider ved det. For noen barn innebærer dessverre denne tiden mer tid sammen med voksne som bruker mer rusmidler.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge, samarbeider med det nasjonale kompetansenettverket Barns Beste, som tilbyr ressurser om barn som pårørende. De har en egen side om barn som pårørende under koronapandemien.  

E-læringskurs

BB_FB_post_Kommune.jpg

Barnsbeste har også utarbeidet et e-læringskurs om barn som pårørende.

Kurset  bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten og er laget på oppdrag av Helsedirektoratet. Kurset er gratis, og tilgjengelig på helsekompetanse.no

Det tar et par timer å gjennomføre kurset, som består av fire kapitler. De tre første kapitlene gir en innføring i temaet barn som pårørende. Til hvert kapittel knyttes et eksempel (case) med tilhørende refleksjonsoppgaver. Kapitlene avsluttes med en quiz. Det siste kapitlet består av flere eksempler og refleksjonsoppgaver. Kurset passer godt for ansatte som jobber med voksne, blant annet psyksisk helse- og rustjenester, NAV og fastleger.