HelsaMi

Relansering av nettressursen "Snakk om rus"

I dag relanseres nettressursen snakkomrus.no, med flere nye verktøy, tilpasset PC så vel som håndholdte enheter og med ny app som kan brukes uten internett-tilgang.

Nettressursen «Snakk om rus» ble først lansert i 2012, utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet av medarbeidere ved Kompetansesenter rus – region øst (KoRus – Øst) og Nasjonal kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP). Sistnevnte har ansvar for å drifte nettsider og app.

Bli en bedre rådgiver

Snakk om rus er laget spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og NAV. Siden inneholder en rekke elektroniske kartleggingsverktøy som skal kunne gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler, samt opplevd psykisk stress.

Når siden nå relanseres, er det etter en større revideringsprosess. Den kommer derfor med flere nye verktøy, som er tilgjengelige på nettstedet samt i den nye Snakkomrus-appen. På nettsiden finner du i tillegg fagstoff, filmer og annet læringsmateriell.


Nye verktøy

AUDIT-C er en kortversjon av AUDIT og brukes for å identifisere Audit_snakkomrus_no.jpgrisikokonsum av alkohol og/eller drikking som kan utvikles til misbruk og avhengighet. Består av 3 spørsmål.

CAGE er et kartleggingsverktøy/en kort test for å identifisere alkoholbruk gjennom livet. Består av 4 spørsmål.

SCL-10 er et verktøy for å identifisere psykiske plager siste syv dager. Består av 10 utsagn.

«Fra før inneholder nettressursen verktøyene AUDIT, Alcohol-E, DUDIT, DUTIT-E, TWEAK og Alkoholenhetskalkulator», skriver ROP i en pressemelding.


Krever ikke nett

Du er ikke lenger avhengig av å ha en PC for å bruke kartleggingsverktøyene. Disse kan også brukes på nettbrett og mobil, også uten tilgang til internett.

– Dette er nyttige verktøy for fagfeltet, og med responsiv versjon og ny app blir de enda mer tilgjengelige enn før, sier leder Lars Lien i Nasjonal kompetansetjeneste ROP i pressemeldingen.

Han oppfordrer helsepersonell til å ta verktøyene i bruk.

– En god samtale kan for mange være det første steget på veien ut av skadelige bruksmønstre. Snakkomrus.no kan hjelpe deg til å bli en bedre rådgiver i spørsmål knyttet til alkohol og andre rusmidler, sier han.