HelsaMi

Prosjekt kompetanseutvikling rus og vold

KORUS Midt og RVTS Midt leder arbeidet med kompetanseutvikling på området rus og vold.

rus og vold ill.jpgHelsedirektoratet har gitt KORUS og RVTS i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold.

Målgruppe for kompetanseutviklingen er spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Kunnskapsmodulene og informasjon om implementering på det enkelte tjenestested finner du her: 

www.rusogvold.no

Oppdraget gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom alle de 12 kompetansesentrene innenfor KoRus og RVTS, samt andre relevante samarbeidspartnere i landet.

Målsetting med prosjektet er å styrke identifisering og behandling av personer som har diagnoser knyttet til rus og avhengighet i kombinasjon med voldsproblematikk.
 

Mer informasjon om kompetanseutvikling rus og vold 

Kontaktpersoner

RVTS
grete ystgård.JPG

Grete Ystgård
Rådgiver/Prosjektleder
Tlf.: (+47) 926 63 533
grete.ystgard@stolav.no

KoRus Midt

lars nytt bilde.jpg
Lars Ranheim
Seksjonsleder
Tlf: (+47) 473 94 242
E-post: lars.arne.ranheim@stolav.no


 

Fant du det du lette etter?