HelsaMi

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

lekende barn på slette

Foto: Colourbox

Programmet ble etablert i 2017 av Helse- og omsorgsdepartementet  og Kommunenes Sentralforbund.

Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema.

Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid.

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge er en del av prosjektets samarbeidsorgan og Forsknings- og utviklingsgruppe. Sammen med NTNU har vi ansvar for å koordinere evalueringen.

I tillegg bidrar KORUS, ved hjelp av Ungdata, til å utvikle kommunenes kunnskapsgrunnlag og kunnskapsoppsummering samt å utvikle, gjennomføre og evaluere enkelte kommuners tiltak.


Mer informasjon her:


Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023

Møre og Romsdals innvilgede søknad om deltakelse i folkehelseprogrammet

Helsedirektoratets informasjonsside om folkehelsearbeid i kommunene


Kontaktpersoner:

Trøndelag

renate.jpg
Renate K. Vesterbekkmo
Rådgiver
Seksjon Trøndelag Sør
Mail: Renate.Vesterbekkmo@stolav.no
Tlf. 91313664

Møre og Romsdal

rita valkvæ nytt bilde.png
Rita Valkvæ
Seksjonsleder Møre og Romsdal
Tlf: (+47) 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no


Fant du det du lette etter?