HelsaMi

Program fagkonferanse rus og psykisk helse

10. desember:

10.00: Innsjekking
11.00: Åpning av Bent Høie.
11.10: Rusreformen Runar Torgersen.
11.35: Hvor står vi i 2020 når det gjelder behandling av folk med rus og psykiske problemer. Kari Lossius.
12.00: Lunsj.
13.00: Ni parallelle foredrag:

1. ”Fysisk trening som metode” Marthe Bentzen og Anne-Liv Jacobsen. Forskere fra NIH.
2. ”Ekspedisjon som metode”. Petter Berggren og Håkon Holst. (kort presentasjon).
3. ”Bruk av psykedelika”. Stewart Lowan. (kort presentasjon)
4. Moses Kuvoame.
5. Dagny Adrianssen Johannesen
6. Bruk av mestringsarenaer. Tønnes H. Thomstad.
7. Tankestyring. Ståle Barreng. Spesialist på takling av ekstremsituasjoner. Lang erfaring fra internasjonale konflikter.
8. Bruk av drama. Vardeteateret. De har brukt drama i mange år som et ledd i rehabilitering.
9. Pårørende og sorgarbeid. Lene Jahrsengene.

14.00: Mingling
15.00: Foredrag
16.00: Paneldebatt
17.00: SLUTT.

11.desember

09.00: Foredrag om de utfordringene vi har i dag når det gjelder hvor forskjellig fokus det er for generasjonene. Professor og rus forsker Sverre Nesvåg.
10.00: Vi deler alle opp i fem hovedgrupper som igjen deles opp i fem grupper som diskuterer samme tema og storgruppene forbereder en presentasjon.Temaene tas ut fra det de ble presentert for På dag 1.
12.00: Lunsj. Arbeidsgruppene sitter sammen.
13.00: Storgruppene presenterer sine forslag. Her kan de være kreative. Maksimum 10 minutter på hver av de 5 stor gruppene.
14.00: Hvordan går vi fra ord til handling.
15.00: SLUTT.

Fant du det du lette etter?