HelsaMi

Populære nettverkssamlinger

Tjenesteutøvere i kommunene deltok i stort monn på årets tre trønderske nettverkssamlinger for rus- og psykisk helsearbeid.

ingunn flakne solberg 2.jpeg

Seniorrådgiver Ingunn Flakne Solberg hos Fylkesmannen fremhever den store kommunale oppslutningen under de tre nettverkssamlingene for rus- og psykisk helsearbeid. Her fra samlingen i Orkanger Foto: Trond Ola Tilseth/KoRus Midt

- For Fylkesmannen er nettverkssamlingene en arena for å formidle nasjonal politikk, herunder lovverk, veiledere og nasjonale retningslinjer. Det er også en god mulighet til dialog med kommunene, sier seniorrådgiver Ingunn Flakne Solberg hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Fordelte samlingene geografisk

De tre nettverkssamlingene i 2019 ble arrangert i samarbeid mellom Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse. Nettverkssamlinger innen rus og psykisk helse har vært arrangert i mange år i sørlige del av Trøndelag under navnet «Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid». I nordlige del av fylket var det også lignende nettverkssamlinger for en del år tilbake, der både ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten var med.


- Da Trøndelag ble ett stort fylke i 2018 måtte både Fylkesmannen og kompetansesentrene tenke ut en annen måte å organisere samlingene på for å nå alle kommunene. Vi valgte derfor en modell med tre samlinger fordelt geografisk i fylket, forklarer Solberg.

- Har samlingene fungert slik de var tenkt?

- Ja, jeg vil si det. Det har vært et godt samarbeid med kompetansesentrene og brukerorganisasjonene både når det gjelder faglig innhold og gjennomføring, sier seniorrådgiveren.

Kortere reisevei enn tidligere

Hun vil spesielt trekke frem stor deltakelse fra kommunene.

- Det gode oppmøtet kan både skyldes kortere reisevei og program som treffer på tema. Det har også fungert godt å bruke samlingene som arena for å få vist fram eksempler på godt lokalt arbeid påfeltet rus og psykisk helsearbeid.  Erfaringsdeling er viktig. Videre har det vært positivt at Helsedirektoratet har tatt turen på alle samlingene for å fortelle om ny veileder og behandling av Hepatitt C, sier Solberg, som opplyser at det også vil bli arrangert nettverkssamlinger i 2020

Svein Høegh Henriksen fra Helsedirektoratet presenterte handlingsplan for Hepatitt C.jpg

Svein Høegh Henriksen fra Helsedirektoratet presenterte handlingsplan for Hepatitt C under samlingen i Namsos tidligere i år. Foto: Jo Arild Salthammer


 
-  Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra deltakerne? 

- De peker på at samlingene har gitt relevant og ny kunnskap, at det har vært lærerikt å høre om praktiske eksempler og at det har vært rom for erfaringsdeling. Dessuten fremhever de som positivt at samlingene har vært i nærhet til arbeidssted.

Den første nettverkssamlingen gikk av stabelen i Namsos i vår. Se oppsummering fra denne samlingen her.  Senere har det vært samlinger på Hell og i Orkanger.