HelsaMi
Kvinner i rusbehandling:

Plages mer av selvmordstanker enn menn

Over halvparten av kvinnelige pasienter i døgnbehandling for rusproblematikk har hatt tanker om å ta sitt eget liv. Det kommer frem i en artikkel skrevet av midtnorske forskere. 

Illustrasjon i av kvinner i samtale og en tegning av kvinnehode  og hjerne

Illustrasjon: Colourbox


- Selvmordstanker kan være tidlig varsel om selvmordsatferd. Vi vet at døgnpasienter i rusbehandling er en høyrisikogruppe for selvmordsatferd og dermed en viktig målgruppe for forebyggende arbeid, sier Helle Wessel Andersson.

​Hun er forsker ved KORUS Midt, St. Olavs hospital, og hovedforfatter av artikkelen Suicidal ideation among inpatients with substance use disorders: Prevalence, correlates and gender differences, som i høst ble publisert i det renommerte tidsskriftet Psychiatry Research.

Medforfatterne er Mats Peder Mosti og Trond Nordfjærn. De satte seg fore å studere forekomst av selvmordstanker hos døgnpasienter, og betydningen av demografiske og kliniske faktorer, samt kjønnsforskjeller.
 
De undersøkte 563 døgnpasienter i TSB Helse Midt, og det viste seg at rundt halvparten av pasientene hadde hatt selvmordstanker. Forskjellen mellom kvinner og menn var betydelig. Mens 45 prosent av mennene hadde hatt tanker om å ta livet sitt, gjaldt det 62 prosent av kvinnene.

 Andre funn forskerne gjorde var at symptomer på angst og depresjon var relatert til forekomst av selvmordstanker. Diagnosene personlighetsforstyrrelser og affektive lidelser viste seg også å øke risikoen for tanken om å ta sitt eget liv.
For mennenes del var dessuten selvmordstanker assosiert med tidlig debutalder for rusbruk.