HelsaMi

Oversiktsseminar: Rusbildet i kommunen

Oversiktsseminar gjør kommunene i bedre stand til å nyttiggjøre seg all den kunnskapen de faktisk har om den lokale russituasjonen.

kommunevåpen i m og r.JPG 

Det eksisterer store mengder informasjon om rusbruk i de enkelte kommunene. Men ofte er kunnskapen løsrevet og ikke satt i system. Dette blir et problem når rusarbeidet skal koordineres, spesielt i kommuner som nylig er slått sammen.


KORUS Midt samarbeider med kommunene om planlegging og gjennomføring av et oversiktsseminar i kommunen.
På seminaret sammenstiller vi resultater fra Ungdataundersøkelsen, Brukerplan og folkehelseprofilene på rusområdet. Disse resultatene jamfører vi med kunnskap fra tjenesteytere og andre aktører i kommunen.


Oversikten vil gi kommunen grunnlag for å prioritere mål, utvikle tiltak og søke på tilskuddsordninger på rusområdet innen folkehelse, tidlig innsats og behandling/oppfølging.

Se brosjyre for oversiktsseminar her


Kontakt:

rita valkvæ nytt bilde.jpg
Rita Valkvæ
Seksjonsleder, Møre og Romsdal
Tlf: (+47) 478 78 900
E-post:rita.valkve@stolav.no

Fant du det du lette etter?