Overdosedagen 31. august

Lørdag 31. august er Verdens overdosedag. Dagen markeres for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.
markering overdosedagen. mann holder tale foran folkemengde i trondheim.

Fra markeringen av Overdosedagen i Trondheim i 2017. Foto Trond Ola Tilseth/Sorgenfri

– For å kunne redde flere, må vi minnes dem som ikke lenger er blant oss, sier Vidar Hårvik, daglig leder i brukerorganisasjonen MARBORG.

  • 31. august er den internasjonale dagen for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges.
  • International Overdose Awareness Day ble første gang arrangert i Australia i 2001.
  • I 2019 planlegges det markering 25 steder i Norge.

I Trondheim foregår arrangementet på Krigsseilerplassen ved Royal Garden fra klokken 13 til 14. Øyvind Kihl og Camilla Winterbottom fra Dagsverket står for åpningen. Det blir musikalsk innslag fra Mental Band og appell ved Mona Berger, tidligere ruskurator og ordførerkandidat for SV. Deretter blir det en samtale mellom brukerrepresentant Anders Voldseth og Kjetil Karlsen fra Helse- og Overdoseteamet.

I Steinkjer markeres dagen på Steinkjers Torg fra klokken 12.00-14.00. Dagen starter med introduksjon og kort informasjon om de nasjonale overdosestrategiene ved Rus- og psykisk helsetjeneste. Deretter kommer en appell ved Finn Rossing. Vider blir det informasjon om helsestasjonstilbudet. og  demonstrasjon av nalokson nesespray ved Rus- og psykisk helsetjeneste.

I Ålesund arrangeres dagen ved Terminalen Byscene fra klokken 17 til 19. Her inviteres deltakerne til teaterforestillingen "Fire begravelser og ett bryllup". Dette er en monolog om menneskene Morten Joachim mistet i rusen, - om mennesket han selv ble, - og om innsikten og håpet han fant på veien.


I Ålesund markeres også dagen med å sette ut 247 par sko i trappen opp til byfjellet Aksla, som en synlig påminnelse om hvert overdosedødsfall i Norge i 2017 (siste offisielle tall).

Markeringen av overdosedagen skjer i et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, LPP, Mental Helse, Blå Kors, Frelsesarmeen og Ålesund kommune.


Rundt 260 overdosedødsfall årlig 

I 2017 ble det registrert 247 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Norge. Dette var en nedgang på 13 prosentpoeng fra året før. Norge har de siste årene hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte. 2017 hadde 14 kommuner fire eller flere overdosedødsfall. Totalt var det overdosedødsfall blant innbyggerne i 98 kommuner. Flest dødsfall har skjedd i Oslo kommune, med 43 døde i 2017.I Bergen døde 27 personer samme år. Vi ser en nedgang i antall overdosedøde fra 2016 til 2017 i de kommunene som har deltatt i overdosestrategiens læringsnettverk, da særlig i de største byene.

Overdosedødsfall er en global epidemi

Årlig dør mer enn 200.000 mennesker av overdoser på verdensbasis. Tallet er stigende. Særlig økte dødsfall etter inntak av fentanyler som er svært sterke opioider. Over 8000 dør av overdose i Europa.
– Overdoseepidemien er et alvorlig folkehelseproblem. Det er viktig å jobbe for å forebygge overdoser, og vi må også huske på de mange pårørende som står tilbake i sorg etter hvert enkelt overdosedødsfall, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund.


Nasjonal overdosestrategi 2019 -2022

I 2019 ble ny nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022 lansert. Gjennom den tidligere strategiperioden har det vært jobbet med lokale handlingsplaner i overdoserammede kommuner. Fra og med 2019 deltar 35 kommuner i læringsnettverket for å utvikle tiltak som styrker det overdoseforebyggende arbeidet.

 Les mer om innholdet i den nye strategien Nasjonal overdosestrategi 2019 - 2022


Ved å bruke nalokson nesespray, motgift ved opioidoverdose, kan de som er til stede ved en overdose, redde liv, før ambulanse kommer.

Naloksonprosjektet, som har gått fra å være et pilotprosjekt i Oslo og Bergen, utvides nå til 35 kommuner. I tillegg er nesespray tilgjengelig på blåresept.
SWITCH-kampanjen handler om å påvirke brukerne til å prøve ut mindre helseskadelige inntaksmåter av rusmidler. Et viktig eksempel er overgang til røyking av heroin fra sprøytebruk.

Her kan du lese mer om førstehjelp ved overdose og forebygging.


Kontaktpersoner i Helsedirektoratet 

Kari Britt Åkre, seniorrådgiver avdeling psykisk helse og rus; karibritt.akre@helsedir.no


Mette Garvoll, avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus; Mette.garvoll@helsedir.no