Økte tilskudd til psykologer

Helsedirektoratet foreslår å bevilge 50 millioner kroner ekstra til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenester neste år. 

psykolog illustrasjon.jpg

Helsedirektoratet foreslår ekstra penger til kommunale psykologer i 2019. Foto: Colourbox

Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet har Helsedirektoratet publisert tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2019. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen.
 
Det foreslås å bevilge 205 millioner kroner, en økning på 50 millioner. Det er lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen går inn i sitt siste år og fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.
 
Les mer på direktoratets egne sider