Økning i antall overdoser

Det er over 20 år siden sist Trøndelag hadde så høye overdosetall. Også i Møre og Romsdal har det vært en økning siden i fjor.

michael-longmire-O0GFr2zMGuY-unsplash.jpg

Illustrasjonsfoto: Michael Longmire/Unsplash

​Det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) var 286 i 2018. Dette er høyere enn i 2017, men tilsvarende foregående år. Trøndelag hadde 29 slike dødsfall og dette er det høyeste antallet på over 20 år. Også Møre og Romsdal har hatt en økning i antallet overdoser sammenlignet med i fjor. For tredje år på rad var det andre opioider (morfin, kodein, oxycodon o.l.) enn heroin som var hyppigste dødsårsak.

Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

KoRus Midt driver et overdosenettverk i Trøndelag. Her tilbys workshops og informasjon om Den Nasjonale Overdosestrageien 2019-2022. Interesserte kan ta kontakt med vår rådgiver Katrin Øien

Økt gjennomsnittsalder

Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: forgiftningsulykker, selvmord og psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk.

Gjennomsnittsalderen til de som dør som følge av narkotikautløste årsaker, har økt jevnt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2018.
I 2018 var gjennomsnittsalderen for menn 43 år og for kvinner 48 år.

Mulige forklaringer på utviklingen

Narkotikautløste dødsfall er i hovedsak forgiftningsulykker. Trender vil da være knyttet til om det har vært endringer i hvor mange som inntar narkotika på en risikofylt måte (injisering er mest risikofylt), tilgang på stoffer og uventet høyere renhetsgrad av stoffet.

Personer som har pause i bruken, spesielt opioidbruk, for eksempel på grunn av fengselsopphold, behandling eller selvvalgt pause, har økt risiko dersom de begynner å bruke igjen etter pausen.


Periodevis redusert almenntilstand, samt sykdommer og svekkelser som ofte kan være knyttet til aldring, har også betydning.

Viktig med ettervern

For å forebygge narkotikautløste dødsfall kan oppfølging etter en ikke-fatal overdose, samt lokale tilbud med hjelp til en mindre risikofylt inntaksmåte og eventuelt redusert bruk være viktig. Utdeling av nalokson nesespray kan også være et viktig tiltak, så lenge man ikke setter sprøyte alene. I tillegg har et godt ettervern etter løslatelse fra fengsel og behandling, et godt botilbud, og tilgang til helsehjelp og rehabiliteringstiltak betydning.


Med så mange ulike faktorer som påvirker risikoen for dødsfall, er det ikke uventet at antall narkotikautløste dødsfall varierer fra det ene året til det neste uten at dette kan knyttes til en spesifikk årsak, spesielt i enkeltkommuner eller fylker med få dødsfall.

Kilde: FHI