Nyttige lenker - KoRus

Kommunetorget.no

Er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt.

Kommunetorget - nettside
 

Forebygging.no
Er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

Forebygging - nettside
 

Tidligintervensjon.no
speiler veilederen "Fra bekymring til handling", og er en nettbasert kunnskapsbase for tidlig identifikasjon og handling innen rusfeltet.

Tidligintervensjon - nettside


Sunnekommuner.no
(tidligere Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner) består av kommuner og fylkeskommuner som har fokus på folkehelse i sitt kommunale arbeid.

Sunnekommuner - nettside

Snakkomrus.no
Er en nettressurs spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Med elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell.

Snakkomrus - nettside

Rustelefonen.no
Er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak, med egen side for ungdom

Rustelefonen - nettside

 
Ung.no
Har en egen side om rusmidler. Også om alkohol, doping og en rekke andre relevante temaer. Ung.no er en offentlig kvalitetssikret informasjonstjeneste for ungdom. Tjenesten drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Ung.no - nettside
 

Tidsskrift for ungdomsforskning
Er et vitenskaplig tidsskrift utgitt av NOVA. 

Tidsskrift for ungdomsforskning - nettside
 

Norsk institutt for oppvekst og aldring, NOVA


Helsedirektoratets samleside om rus og psykisk helse
 
Helsebiblioteket
En kunnskapsbase for alle fagområder i helsetjenesten

Helsebiblioteket- nettside
 

Helsetilsynet og samleside om tilsyn knyttet til rus
 

Erfaringskompetanse.no
Et nasjonalt kompetansesenter som ønsker å samle, gi gyldighet til og spre erfaringskompetanse innen psykisk helse og rus.

Erfaringskompetanse - nettside
 

Helsenorge.no
Er den offentlige helseportalen med egen temaside om rusmidler og avhengighet.
Helsenorge - nettside
 
Rop.no
Er en nettside knyttet til samtidig problematikk rus og psykisk helse (ROP). Ansvarlig er nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

Rop - nettside

Veivisere i lokale folkehelsetiltak
Praktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Veiviser folkehelsearbeid - nettside

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.