HelsaMi

Nyttige lenker KoRus

Her er en del nyttige lenker for vårt fagfelt.

Rusbehandling

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Helsedirektoratets samleside om rus og avhengighet

 
Folkehelseinstituttets samleside om rus og avhengighet på Helsebiblioteket

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse

   
Helsenorge.no er den offentlige helseportalen med egen temaside om rusmidler og avhengighet
 

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) 

Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. (TSB)

Nasjonale faglige retningslinjer for TSB


Tidlig intervensjon


Forebygging.no har en egen samleside med fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats


På ROPs temaside Snakk om rus finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell om kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler

 
Rustelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak, med egen side for ungdom

 

Ung.no  er det offentliges informasjonskanal for ungdom.Tjenesten drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Her finner du en egen temaside om rusmidler

 

Rusforebygging og folkehelsearbeid


Kommunetorget er en side for planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene. 
    

 Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. 

 

Fant du det du lette etter?