Nyttige lenker KoRus

Her er en del nyttige lenker for vårt fagfelt.

​Rusbehandling

   
Helsedirektoratets samleside om rus og psykisk helse.

 
  
www.helsebiblioteket.no er en kunnskapsbase for alle fagområder i helsetjenesten.

forside

 
  
www.helsetilsynet.no og samleside om tilsyn knyttet til rus

 
 

Erfaringskompetanse

 
  
Erfaringskompetanse.no Et nasjonalt kompetansesenter som ønsker å samle, gi gyldighet til og spre erfaringskompetanse innen psykisk helse og rus

 
 

helsenorge.no

 
  
Helsenorge.no er den offentlige helseportalen med egen temaside om rusmidler og avhengighet
 
Nasjonal kompetansetjeneste ROP  
www.rop.no er en nettside knyttet til samtidig problematikk rus og psykisk helse (ROP). Ansvarlig er nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. 
 


 


 

Tidlig intervensjon


Tidlig intervensjon

 
  
www.tidligintervensjon.no. Denne nettjenesten bygger på veilederen "Fra bekymring til handling", og kan være en hjelp i dette arbeidet.

 
 

 Snakk om rus
  
www.snakkomrus.no Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell

 
 

Rustelefonen

 
  
Rustelefonen.no er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak, med egen side for ungdom
 

Ung.no - Offentlig, Anonym og Kvalitetssikret

 
  
Ung.no har en egen side om rusmidler. Også om alkohol, doping og en rekke andre relevante temaer. Ung.no er en offentlig kvalitetssikret informasjonstjeneste for ungdom. Tjenesten drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 
 

Tidsskrift for ungdomsforskning
  
Tidsskrift for ungdomsforskning er et vitenskaplig tidsskrift utgitt av NOVA. Du finner utgivelsene her.

 
 

SIRUS
  
Statens institutt for rusmiddelforskning sin side om ungdom

 

 

 
 

NOVA

 
   Norsk institutt for oppvekst og aldring, NOVA, sin side om ungdom 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  
Barne, ungdoms og familiedirektoratet
 


 

Rusforebygging og folkehelsearbeid


kommunetorget
    
Kommunetorget.no er en praksisrettet veiledningstjeneste for planlegging og iverksetting av lokalt folkehelsearbeid generelt og planlegging av rusrelatert arbeid i kommunene spesielt.

 
 
Forebygging  
Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid.

 
 

Tidlig intervensjon

 
  
Tidligintervensjon.no speiler veilederen "Fra bekymring til handling", og er en nettbasert kunnskapsbase for tidlig identifikasjon og handling innen rusfeltet.
 

Logo Sunne kommuner

 

 
   Sunnekommuner.no (tidligere Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner) består av kommuner og fylkeskommuner som har fokus på folkehelse i sitt kommunale arbeid.
     Snakkomrus.no er en nettressurs spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Med elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.