HelsaMi

Nytten ved Ungdata

Vår rådgiver Jo Arild Salthammer intervjues av Radio Trøndelag om Ungdata og hvor nyttig denne kartleggingen er for kommunene. 

Hvordan har ungdommene i Midt-Norge det egentlig? Hvordan trives de på skolen, hva er deres forhold til rusmidler, og hvordan har de det hjemme?

Og ikke minst, hvorfor er det nyttig for kommunene å ha en oversikt over dette?  

I dette radiointervjuet snakker Jo Arild Salthammer om Ungdata. Takk til Radio Trøndelag for filen.


Vil du vite mer ? Sjekk ut vår informasjonsside om Ungdata herKontakt

Jo Arild Salthammer

Jo Arild Salthammer, rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og Multimedieteknolog.
Arbeidsområder:  Kartleggingsundersøkelser, rapporter, tall og oversiktsarbeid knyttet til Ungdataundersøkelsen, brukerplankartlegging, Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Brukertilfredshetsevaluering.                  
Tlf: (+47) 959 10 981
E-post: jo.arild.salthammer@stolav.no