Helsenorge

Nye møter mellom pårørende og fagfolk

Lærings- og mestringssenteret sørger for at fagpersoner og pårørende til rusavhengige møtes i høst.

COLOURBOX7080043.jpg​Møtekveldene, som tidligere het Møteplass, har nå fått navnet ROM.  Det første ROM finner sted 4. oktober og temaet er omsorg og grensesetting.

- Alle som opplever seg som pårørende eller er fagpersoner innen temaene rus og psykisk helse er velkomne, sier seksjonsleder Dolores Brox ved Lærings- og mestringssenteret ved KoRus Midt.

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid til de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner, samt fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra forskjellige tjenestesteder.  Hvert ROM varer i 2, 5 timer inkludert pause. ROM er gratis og det er enkel bevertning.

Program høsten 2018:

ROM for pårørende innen rus og psykisk helse:

4. oktober: Hvor går grensa mellom omsorg og grensesetting?

25. oktober: Hvordan kan berørte beskytte seg selv?

8. november: Hvordan håndterer vi det vi ikke får gjort noe med?

6. desember: Hvordan ivareta hele familien?

Tid: Klokken 17.30 til 20.00. Enkel bevertning. GRATIS

Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

Påmelding:

Reidun Ramberg: reidun.sundli_ramberg@stolav.no Telefon: 93898140

Dolores Brox: dolores.brox@stolav.no Telefon: 922 66 448


ROM- med barnet i fokus

(Den gode samtalen med foreldre når (eks)partner har rusproblem.)

27. september: Hvordan ivareta hele familien i en hverdag med rusbelastning?

25. oktober: Grensesetting

22. november: Hvordan håndterer vi det vi ikke får gjort noe med?

Tid: Klokken 17.30 til 20.00. Enkel bevertning. GRATIS

Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

Påmelding:

Helga Melkeraaen: helga.melkeraaen@stolav.no Telefon: 91584938

Dolores Brox: dolores.brox@stolav.no Telefon: 922 66 448