Ny rapport om studentrus i Trondheim

Under halvparten av studentene i Trondheim vet hvor de kan henvende seg om de eller noen de kjenner får et problematisk forhold til rus. 

ungdommer skåler i øl

Alkohol er for mange en viktig del av studentlivet. Foto: Colourbox

Dette kommer frem i den ferske rapporten «For mye av det gode kan være nok for noen», en kartlegging av rusvanene til studenter i Trondheim. Rapporten er tilgjengelig nederst i denne saken.

968 studenter svarte på undersøkelsen. Det var respondenter fra både BI, NTNU, Høyskolen Kristiania og Dronning Mauds Minne Høgskole.

23 prosent av respondentene sa de hadde prøvd eller brukt illegale rusmidler i løpet av studietiden sin i Trondheim. Av disse svarte 96 prosent at cannabis var blant stoffene de hadde prøvd. Hver fjerde student av de som har erfaring med illegale rusmidler hadde prøvd MDMA.

Hvis utvalget er representativt, betyr det at over 6000 studenter i Trondheim har brukt illegale rusmidler i løpet av studietiden sin.

Et kartleggingsteam bestående av representanter fra prosjektet Lykkepromille og Veldferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim står bak undersøkelsen, som er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet. Kartleggingen er blitt veiledet av Katrin Øien ved Kompetansesenter rus Midt-Norge.

Mange av studentene rapporterte at rusbruken deres har fått en eller flere former for negative konsekvenser, men anser likevel ikke rusbruken som problematisk, heter det i rapporten. Ubehag og utfordringer blir bagatellisert, rasjonalisert eller avfeid som en normal del av studenttilværelsen. 

I rapporten kommer det også fram at under halvparten av studentene i Trondheim vet hvor de kan henvende seg om de eller noen de kjenner får et problematisk forhold til rus. 

Kartleggingen brukte metoden som på fagspråket kalles HKH (Hurtig Kartlegging og handling). Dette er en metode som brukes for raskt å innhente informasjon og oversikt over en utfordring, samt den eksisterende innsatsen på området. Denne informasjonen brukes for å finne fram til aktuelle løsninger.

hkh rapport studenters rusvaner.pdf