Ny rapport om rustrender i Trondheim

Rapporten «Føre var Trondheim», utarbeidet av KoRus Midt beskriver økt bruk av hasj, kokain og ecstasy i byen. 

trondheim utsikt.jpg

Føre Var-rapporten viser trender i rusbruk bildet i Trondheim siste halvår. Foto: Colourbox

Kompetansesenter Rus – Midt-Norge (KoRus-Midt), har på oppdrag fra Helsedirektoratet etablert et system for overvåkning av rustrender i Trondheim – Føre Var Trondheim. 

Systemet har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Trondheim. Denne første rapporten viser tendenser for rustrender for de siste seks månedene (april – september 2018) sammenlignet med halvåret før (oktober 2017 – mars 2018).
 
Samarbeidet med ulike instanser og enkeltpersoner i Trondheim gjør det mulig å innhente lokale data om tilgjengelighet og bruk av rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides det en rapport som distribueres til politikere, fagpersoner, forskere og andre som er interesserte i eller arbeider med rusproblematikk. Kartleggingen er forankret i rådmannens fagstab i Trondheim kommune.

 
Hovedfunn:

 
  • Økt bruk av kokain
  • Økt bruk og tilgjengelighet av cannabis
  • Økt bruk av ecstasy/MDMA
  • Stabilitet i bruk av alkohol
  • Økt tilgjengelighet av anabole steroider

Les rapporten her: Føre Var Trondheim 2018.pdf