HelsaMi

Ny europeisk narkotikarapport

Rapporten «Trender og utviklinger» gir en oversikt over narkotikasituasjonen i Europa. Her finner du beslagstall, forsyning og bruk, folkehelseproblemer, narkotikapolitikk og tiltak.
Hender som ruller en joint med marihuana

Foto: Markus Spiske /Unsplash

Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) har i over 20 år samlet inn, analysert og formidlet vitenskapelig basert informasjon om narkotika og narkotikaavhengighet og konsekvensene av dette. Senterets rapporter gir et kunnskapsbasert bilde av narkotikasituasjonen på europeisk plan.

Årets nypubliserte rapport kan du i sin helhet lese her:

Europeisk narkotikarapport

Hovedfunn

 

  • Cannabis er nå det illegale rusmiddelet som nevnes oftest som årsak når nye søker behandling.
  • Økning av tilgjengelighet på kokain i Europa – rekordhøye beslag
  • 55 nye NPS (nye psykoaktive substanser) ble oppdaget i EU i 2018
  • Det er en økning i rapporterte helseproblemer grunnet kokainbruk
  • Syntetiske opioider som. fentanyl og carfentanil representerer fremdeles bare en liten del av det europeiske markedet, men det er økende bekymring knyttet til forgiftning og død
  • Renheten i amfetamin og metamfetamin er høyere enn for ti år siden.

EMCDDAs publikasjoner er en svært viktig kilde til informasjon for et bredt publikum, fra beslutningstakere og deres rådgivere, fagmiljøer og forskere som arbeider innen rusfeltet, til media og allmennheten i videre forstand.

EMCDDA har sine kontorer i Lisboa og er et av Den europeiske unions desentraliserte byråer.