HelsaMi

Norse fanger presist opp pasientenes utfordringer

Spesialsykepleier May Brattset og seksjonsleder Lena Sørensen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital, er godt fornøyd med tilbakemeldingsverkøyet Norse.
to kvinner ser inn i kamera
Spesialsykepleier May Brattset og seksjonsleder Lena Sørensen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital.

- I Norse har pasientene fått et verktøy som hjelper dem med å sette ord på det de egentlig kjenner på av problemer, følelser og tanker, sier Bratttset og Sørensen.

De to er midtveis i prosjektperioden hvor fem ulike TSB-enheter i Helse Midt-Norge skal ta i bruk Norse Feedback som en del av behandlingen.


 – Jeg bruker tilbakemeldingene aktivt og bevisst i pasientsamtalene. Ofte viser jeg frem skjemaene og utviklingen ved oppstart, noe som kan være en god samtaleåpner. Min erfaring er at det er nyttig for både pasient og behandler å følge med på utviklingen, sier Brattset, som har brukt verktøyet konsekvent siden pakkeforløp ble innført i 2020.

Du kan lese om erfaringene til May Brattset og Lena Sørensen i magasinet Feedback i rusbehandling, som er produsert av Nasjonal kompetansetjenesten TSB ved Oslo Universitetssykehus. (Intervjuet står på side 16 og 17.)

Norse Feedback svarer ut Helsedirektoratets krav om kliniske tilbakemeldingssystemer i pakkeforløpet for psykisk helse og rus. Det «bør benyttes et system hvor pasienten og/eller foreldre på en systematisk måte kan gi tilbakemelding til behandleren om hvordan han/hun opplever behandlingseffekt og relasjon til behandler», heter det i pakkeforløpet. Altså: hvilken effekt opplever du og hvordan opplever du å bli møtt, forstått og respektert?

Norse legger ikke bare til rette for en tidlig kartlegging av pasientens helsesituasjon, men også for ærlige tilbakemeldinger om behandlingsbehov og behandler.
Brattset fremhever at verktøyet gir en god struktur i samtalen, og fokuserer på mestring.

– Min erfaring er at det kan være nyttig å snakke om det pasienten får til. Pasientene er ikke alltid bevisste på at de også mestrer sider av livet sitt. Det er nyttig å bli påminnet fremgangen, og feedbackverktøyet bidrar med visuelle kurver som viser endringer i for eksempel symptomtrykk, sier spesialsykepleieren ved Klinikk for rus og avhengihetsmedisin.