HelsaMi

Nettverkssamlinger rus og psykisk helse

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse inviterer til tre nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2019. 

Kvinne ser utover havet.

Brukerinvolvering er ett av temaene som behandles. Foto: Colourbox

Samlingene går over to dager og arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortest mulig reisevei for deltakerne.
Målgruppe for nettverkssamlingene er ansatte i kommunene som jobber med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også svært aktuelle som deltakere på samlingene. Ledere oppfordres til å delta, da det blir gitt informasjon fra blant annet gjennomført ROP tilsyn (systemrevisjon) og pakkeforløp psykisk helse og rus.

Øvrige tema i samlingene blir:

- Brukermedvirkning i tjenesteutvikling
- Brukerplan og hvordan resultatene fra kartleggingene kan benyttes til forbedringsarbeid
- IPS (individuell jobbstøtte) og arbeid for en aktiv og meningsfylt tilværelse.
 
Trykk på lenkene for påmelding og mer informasjon: 

I alle samlinger skal eksempler på godt lokalt arbeid presenteres til glede og inspirasjon for andre.
Program for samlingen legges ut så snart dette er klart.
Samlingen er gratis og inkluderer middag og en overnatting. Reise må dekkes av deltakerne.
Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke møter, vil du bli fakturert med kr. 650,- (kostnad dagpakke).
Arrangørene forbeholder seg retten til å justere antall påmeldte fra hver kommune siden det er begrenset antall plasser.