HelsaMi

Nettverkssamlinger for rus og psykisk helse 2022

Hvordan skal vi organisere rådgivende enheter for russaker i kommunene? Dette er et temaene som tas opp i årets nettverkssamlinger.

Ingunn Flakne fra Statsforvalteren foran sal med folk som jobber i arbeidsgrupper

Seniorrådgiver Ingunn Flakne fra Statsforvalteren under en tidligere nettverkssamling for feltet rus og psykisk helse. Foto: Trond Ola Tilseth

​Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP inviterer til tre nettverkssamlinger i 2022.

Målgruppe for samlingene:

  • Kommune- og NAV-ansatte som jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer 
  • Ledere
  • Erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter

Den første samlingen finner sted i Namsos 15. juni.

Trykk her for å melde deg på  (Påmeldingsfrist for samlingen i Namsos er 24. mai.)

De to neste samlingene er henholdsvis i Trondheim den 30. august og i Orkland 14. september. ​

Påmelding til samling i Trondheim 30. august
Påmelding til samling i Orkland 14. september​

Programmet, som er det samme for alle samlingene, finner du her

Blant temaene er  hvordan kommunene må rigge seg for å tilby god rådgivende enheter for russaker.  Vi  vil også snakke om kompetanseheving innenfor feltet integrert behandling rus og vold, pårørendeperspektiv og brukermedvirkning.

Kort reisevei

Årsaken til at samlingene arrangeres spredt i fylket er at det skal være kortest mulig reisevei for deltakerne.

Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på samme samling geografisk nærmest arbeidssted. Det er en begrensning på antall deltakere, og ved skjev fordeling av antall påmeldte mellom kommunene forbeholder vil arrangørene prioritere slik at alle kommuner kan være representert.

Samlingen er kostnadsfritt og inkluderer lunch. Reise må dekkes av deltakerne.

Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 750,- (Kostnad dagpakke)