HelsaMi

Nettverkssamling psykisk helse og rus

Jobber du med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer? Meld deg på gratis nettverkssamling på Hell 15. og 16. oktober.

mann ser ned. betongvegg i bakgrunnen

Brukermedvirkning i tjenesteutvikling er et av temaene på samlingen. Foto: Ihor Malytskyi/Unsplash

​Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse arrangerer tre nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2019.

Den første gikk av stabelen i Namsos i vår. Den neste arrangeres på Scandic Hell 15. og 16. oktober.

Målgruppe:

  • Kommuneansatte som jobber med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer. 
  • Ansatte i NAV. 
  • Ledere oppfordres til å delta.

Det blir gitt informasjon fra blant annet gjennomført ROP tilsyn (systemrevisjon) og pakkeforløp psykisk helse og rus.

Øvrige tema i samlingen blir

  • Brukermedvirkning i tjenesteutvikling
  •  Brukerplan og hvordan resultatene fra kartleggingene kan benyttes til forbedringsarbeid
  •  IPS (individuell jobbstøtte) og arbeid for en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Samlingen er gratis og inkluderer en middag og en overnatting.

Påmeldingsfrist: 9. september

Påmelding her

Den tredje og siste nettverkssamlingen finner sted på Bårdshaug Herregård i Orkanger 20. og 21. november