HelsaMi

Nettverkssamling i motiverende intervju

Tirsdag 5. mars 2019 arrangerer KoRus Midt en nettverkssamling for erfaringsdeling, veiledning og faglig påfyll innen Motiverende intervju (MI). 


Illustrasjon av hoder og snakkeboble

Motiverende samtale (kjent på engelsk som Motivational interviewing og forkortet MI) er en rådgivingstilnærming delvis utviklet av de kliniske psykologene professor William R. Miller og professor Stephen Rollnick. Bilde: Colourbox

Tanken bak nettverkssamlingen er å bygge opp denne kompetansen i vår region, og at personer som utfører samtaleverktøyet møtes for å drøfte utfordringer og muligheter.

Deltakelse er gratis og vi spanderer lunsj. Det er satt et tak på 40 deltakere i nettverket.

Du må gjerne spre informasjon om dette tilbudet til andre som har MI-erfaring.

Hvis det ikke passer nå, så er du velkommen til å delta på MI-nettverk ved en senere anledning.
 
Tid: Kl 09.00 – 15.00.

Sted: Nord Universitet. Hovedbygget 324. Røstad, Levanger.

Målgruppe: For deg som har gått på kurs, eller har tatt utdanning i 
motiverende samtale.

Metodikk: innledninger, trening og refleksjon. 
 
 
 For påmelding Klikk her