HelsaMi

Nettverksmøter —en metode for å hjelpe personer med rusutfordringer

Gjennom brukermedvirkning og mobilisering av sosiale nettverk kan nettverksmøter utløse ressurser til støtte og problemløsning. I denne videoen forklarer Roar Bakken fra KoRus Midt hvordan metoden kan tas i bruk av kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Se foredraget her: