Helsenorge

Nettside om ruskontraktmodellen

Den nye nettsiden skal øke kompetansen på ruskontraktmodellen hos fagfolk og politikere. Målet er lik praksis for alle ruskontrakter i hele Trøndelag.
Portrett av ung mann som ser inn i kamera
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Prosjektet "Lik praksis - ruskontrakter" ble initiert av Fylkesmannen i Trøndelag, som i 2017 startet et samarbeid med Konfliktrådet Trøndelag-

Utgangspunktet var en visjon om en modell som var forutsigbar i et samlet tverrfaglig system som kan forebygge en negativ utvikling for barn og unge som eksperimenterer med rusmidler. Målgruppen er 15-18 år, og skal i utgangspunktet uansett ikke benytte seg av rusmidler, legale eller illegale. Alderen til målgruppen er vesentlig, da barn og unge er langt mer utsatt for skadevirkninger enn voksne. Barn og unge kan også ha mindre forutsetninger til å vurdere eget rusbruk og potensielle skadevirkninger.

I prosjektet er ulike løsningsstrategier satt i et tverrfaglig system.

På denne siden kan du lese mer om prosjektet