HelsaMi

Nedgang i antall overdoser på landsbasis

Dødsårsaksregisteret viste en kraftig nedgang i antall narkotikarelaterte dødsfall i Norge i 2021 sammenlignet med året før.

overdoseillustrasjon 2022.PNG

I 2021 var det  241 narkotikautløste dødsfall i Norge mot 331 i 2020. 

Antallet  overdosedødsfall har ikke vært så lavt siden 2013, skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside

I Trøndelag var det ingen nedgang fra 2020 til 2021.  Men da må man ha i bakhodet at fylket skilte  seg positivt ut også i 2020 med "bare" 14 dødsfall, mens eksempelvis Innlandet med lavere folketall enn Trøndelag hadde hele 19 overdosedødsfall i det første pandemiåret. (Innlandet gikk ned til åtte overdosedødsfall i 2021.)  

I Møre og Romsdal gikk statistikken ned fra ni overdosedødsfall i 2020 til fem i 2021. 

Se alle fylkestallene her​

FHI skriver at det er  naturlig at antallet overdosedødsfall varierer fra år til år. Det er mulig at det høye tallet i 2020 og det lave i 2021 er knyttet til en tilfeldig variasjon. 

- Men nedgangen i 2021 er noe større enn forventet ut ifra en slik forklaring, sier seniorforsker Ellen Amundsen i Folkehelseinstituttets avdeling for rusmidler og tobakk.