Nasjonale kunnskapskilder om rus og rusarbeid

Eksterne nettsider med informasjon om rus og ressurser for rusarbeid.

Forebygging.no

Forebygging.no er en kunnskapsbase for rusforebyggende arbeid. 

Snakk om rus

Denne nettressursen er laget spesielt for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten. Her finner du elektroniske kartleggingsverktøy, fagstoff, filmer og annet læringsmateriell som kan gjøre deg til en bedre rådgiver i samtaler om bruk av alkohol og andre rusmidler.

Kommunetorget

En nettside for planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene.

Rustelefonen

RUStelefonen er en offentlig og landsdekkende informasjonstjeneste hvor du kan ta kontakt via telefon, chat eller spørreskjema.
RUStelefonen tilbyr støtte og veiledning, samt informasjon om rusmidler og hjelpeapparat.

Fant du det du lette etter?