HelsaMi
Video

Namsos tok grep for å ivareta barna bedre

Et prosjekt for å forbedre oppfølgingen av barn som er pårørende innen rus og psykisk helse har gitt gode resultater. Se video her.

 

I helsepersonelloven heter det at helsepersonell har plikt til å kartlegge og vurdere om barn som er pårørende har behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Men lovverket er ikke nødvendigvis like kjent ute i tjenestene.

I 2018 startet Namsos kommune prosjektet "Barn som pårørende". Det første målet var å identifisere utsatte barn tidligere, og gi dem et bedre tilbud om oppfølging enn det som var praksis da prosjektet startet. Det andre målet var å etablere rutiner for bedre samarbeid mellom tjenestene. Det tredje målet var å etablere et samtaletilbud for foreldre og barn. Dette skulle etter hvert få navnet "Barnas time".

- Alle som jobber med barn og unge i kommunen bør ha kompetanse i å kartlegge beskyttelses- og risikofaktorer, samt signaler på at noe er galt, sier prosjektleder og psykiatrisk sykepleier, Britt Haukø i filmen.

Her møter du også ansatte i tjenestene, som forteller om hvordan rutiner er endret og kompetansen på oppfølging av barn er blitt hevet i Namsos kommune. Med er også Kristine Eiden. Hun forteller om sine erfaringer som prørende til en rusavhengig forelder, og om hvordan hun opplevde kontakten med hjelpeapparatet som barn.

Er du interessert i hvordan barn som pårørende kan følges opp bedre anbefaler vi å ta en titt på nettsiden om samtaleverktøyet Barnespor!