Møtes til cannabisdiskusjon

Fire ganger i året treffes mennesker som på forskjellige måter jobber med cannabisbrukere til erfaringsutveksling hos KoRus Midt.

Deltakere i cannabisnettverket. Rådgiver Tor Sæther ved KoRus i forgrunnen

Rådgiver Tor Sæther ved KoRus Midt leder cannabisnettverket. Foto: Trond Ola Tilseth

23 personer er kommet til konferanserommet til KoRus Midt i Schwacs gate i Trondheim en morgen i februar. Her er behandlere i rusinstitusjoner, ruskonsulenter i kommunen, ansatte i skoleverket, og folk som jobber på treffsteder for ungdom. I dag er også representanter fra SNOK til stede. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom utelivsbransjen, politiet og kommunen for å begrense narkotikabruken i utelivet.


- Alle som jobber med potensielle cannabismisbrukere eller med mennesker som allerede har utviklet et misbruk, er velkomne i nettverket. Vi har fire samlinger i året, opplyser Tor Sæther, rådgiver hos KoRus Midt i Trøndelag seksjon sør.

Lettere å ta kontakt

Deltakerne i cannabisnettverket får kunnskapsoppdatering, og muligheter til å dele erfaringer. KoRus sin oppgave er å organisere møtene, mens innholdet er det nettverket som skal skape. Det at fagfolk møtes har også en verdi i seg selv.


- En behandler i Malvik kan sitte med en klient og lure på fagspørsmål. Da er det bra å ha et nettverk å støtte seg på. Og det er lettere å ta kontakt med noen du har truffet ansikt til ansikt, sier Sæther.

Han forklarer at det vanligvis er noen fra nettverket som foreslår diskusjonsemner eller presenterer cannabisrelatert arbeid de holder på med. I dag er det imidlertid han selv som står for tema. Sæther har sammen med sine kolleger Katrin Øien og Rolf Øyen nylig publisert rapporten «Føre Var Trondheim», som beskriver rustrendene i kommunen. Et av funnene er at bruken av cannabis har økt det siste halvåret. Det samme har skjedd med partydop som MDMA og kokain.

Startet i 2010

En av deltakerne i cannabisnettverket er Terje Auranaune fra psykisk helse og rus i Malvik kommune.

- Jeg er med fordi jeg er nysgjerrig på hva som rører seg på dette feltet i Trondheim, som er nabokommunen vår. Mange av våre innbyggere har nettverk her, både i behandlingsapparatet og i ungdomsmiljøet. Det er fint å få ny kunnskap, og å bli oppdatert på både globale og lokale nyheter om cannabis. Dessuten er det interessant å høre kollegers erfaringer, sier Terje Auranaune.

Historien til cannabisnettverket går tilbake til 2010, da det ble arrangert en større cannabiskonferanse i Trondheim. Bakgrunnen for denne var hasjavvenningskurset som startet ved Ungdomsbasen i Trondheim i 2008. Det ble satt i gang etter at Ungdomsbasen hadde mottatt flere henvendelser vedrørende ungdom som trengte bistand for å skape endring i sin avhengighet til cannabis. Kurset tar utgangspunkt i Thomas Lundqvist og Dan Ericssons metode for behandling av cannabismisbruk, det såkalte Hasjavvenningsprogrammet (HAP).


KoRus Midt arrangerer nå også HAP-kurs omtrent annethvert år. Disse kursene er for fagfolk, slik at disse skal bli i bedre stand til å hjelpe mennesker med å komme seg ut av et problematisk cannabisbruk.

Flere faser

Thomas Lundquist baserer sin metode på samtaler han har hatt med tusenvis av brukere gjennom flere år. Han peker på diverse faser man må gjennom for å slutte med cannabis.
Det tar flere uker å komme seg ut av et hasjmisbruk. Det er viktig at både brukeren og behandleren er forberedt på at man må gjennom både en fysisk, en psykisk og en psykososial fase når man slutter med stoffet. Eksempelvis i den psykiske fasen kan ting føles spesielt vonde, og da er det lett å ty til en rev for at ting skal falle på plass i hodet, forklarer Tor Sæther.


Ønsker du delta i cannabisnettverket?

Kontakt:

Rådgiver Tor Sæther
Tlf: (+47) 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no