Møter du pasienter én til én?

Helsedirektoratet har publisert en veileder for helsepersonell som møter pasienter på tomannshånd. Formålet med veilederen er å forebygge spredning av koronaviruset.

fotterapeut behandler pasient
Veilederen er blant annet for fotterapeuter. Foto: Colourbox

Veilederen er førende for innholdet i de grunnleggende kravene til smittevern som gjelder for virksomheter inkludert i § 16 i Covid-19-forskriften:

  • fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • kiropraktorer
  • optikere
  • fotterapeuter
  • logopeder
  • psykologer
  • virksomheter som tilbyr alternativ behandling
    andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp


Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, og her er det i tillegg utarbeidet egne anbefalinger for tannhelsetjenesten
 

I dokumentet finner du råd om hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2). Selv om de anbefalte smitteverntiltakene gjennomføres, kan tilfeller av Covid-19 oppstå. De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning.

Du finner veilederen Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19) her