Midtnorske psykologsamlinger

Kompetansesentrene i Midt-Norge arrangerer nettverkssamlinger  for psykologer i kommuner i Trøndelag og  Møre og Romsdal.

kvinnelig psykolog tar notater i samtale med kvinnelig pasient

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nettverkssamling for psykologer
i kommuner i Trøndelag

Dato: 2. april

Sted: Øya Helsehus ØHA11, St. Olavs Hospital Trondheim.

Målgruppe:
psykologer i kommuner i Trøndelag sammen med kommunalsjef, enhetsleder eller virksomhetsleder i kommunen.

Pris: Gratis

Samlingen søkes godkjent av NPF som 7 timers fritt spesialistkurs/
vedlikeholdsaktivitet.

Påmelding og program for samlingen i Trøndelag


Nettverksamling for psykologer
i kommuner i Møre og Romsdal


Dato: 22. - 23. april

Sted: Thon Hotel, Kristiansund

Målgruppe: psykologer i kommuner i Møre og Romsdal sammen med kommunalsjef, enhetsleder eller virksomhetsleder i kommunen.

Tema:
Hvordan kan psykologkompetansen brukes i kommunens arbeid med gode tverrfaglige tjenester for befolkningen?

Samlingen er godkjent av NPF som 8 timers fritt spesialistkurs/vedlikeholdsaktivitet.


Samlingen er gratis, middag og overnatting bekostes av FM i Møre og Romsdal og kompetansesentrene i regionen.

Påmelding og program for samlingen i Møre og Romsdal