HelsaMi

Midler til kommunalt rusarbeid

Kommunene kan søke på midler fra Helsedirektoratet til sitt arbeid innen rusfeltet. Søknad sendes Fylkesmannen innen 21. februar.
 


​Med forbehold om Stortingets godkjenning kan kommunene søke på til sammen 455 millioner kroner til rusarbeid i 2021. Før de søker om tilskudd må de gjøre seg kjent med tilskuddsregelerket

Mål for ordningen

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Målgruppe er personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.


På denne lenken finner du mer informasjon om ordningen og søknadsprosessen