HelsaMi

Midler til «jobb på resept»

Helsedirektoratet lyser ut midler til implementering av individuell jobbstøtte. Kommuner og helseforetak har frist til 1. mars om å søke.

mann sveiser i mørket

Illustrasjonsfoto: Unsplash

IPS (Individual Placement and Support, på norsk Individuell Jobbstøtte) er en forpliktende samarbeidsmodell mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helseproblemer, og eventuelt rusmiddelproblemer, ut i ordinært arbeidsliv.

For informasjon om søknadsprosessen trykk her

Helsedirektoratet disponerer 44 millioner kroner til ordningen.

Tilskuddsmottakere vil få tilbud om kurs og opplæring i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Se NAPHAS temaside om IPS her  

St. Olav og Nav samarbeider gjennom tiltaket Jobbresept1 for å gi pasienter med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, hjelp til å finne seg lønnet arbeid, som en del av behandlingen. Når en deltaker starter opp i tilbudet tar det om lag 15 dager til deltaker får sin første kontakt med en arbeidsgiver.

I IPS får brukeren individuell oppfølging fra en jobbspesialist, som er integrert i brukerens behandlingsteam. Et annet viktig særtrekk ved IPS-modellen er at tilbudet skal gis uten annen forutsetning enn at brukeren har et ønske om å være i ordinær jobb. I IPS skal en tidlig i forløpet starte med jobbsøking, brukerens ønsker og preferanser skal vektlegges, arbeidsperspektivet skal integreres i behandlerforløpet, og oppfølging av den enkelte brukeren skal være ubegrenset i tid og individuelt tilpasset.