HelsaMi

Melhus satser fullt på MI

Melhus kommune har svært gode erfaringer med samtaleverktøyet Motiverende intervju (MI). Til nå har nesten 200 ansatte tatt kurs. Det kommer blant annet melhusbygger med rusutfordringer til gode.

sammensatt bilde med Monica Brækken Marit Leer og melhus kommunevåpen

Motiverende intervju, også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. KORUS Midt har i mange år tilbudt kurs i MI til ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Marit Leer Øyaas er avdelingsleder for ambulent team og Idrettsveien Bofellesskap i Melhus kommune. Idrettsveien er et bo- og aktivitetstilbud for ungdommer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Gjennom prosjektet Foyer som involverer Barnevernet og andre instanser er målet å få ungdommene til å gjennomføre skole eller komme seg ut i arbeid.

Reflektere rundt egen situasjon

- I arbeidet med ungdommene er MI et veldig godt verktøy, for jeg jobber mye med motstand. Målet er at de skal bli selvstendige mennesker som evner å bo og være i aktivitet. Det handler i stor grad om å fremkalle en indre motivasjon, sier Leer Øyaas.

Portrett Marit Leer

Marit Leer Øyaas

Avdelingslederen forklarer at MI først og fremst har som mål å få brukeren til å reflektere rundt sin egen situasjon og hvordan den kan endres.

- I MI bruker vi for eksempel ikke ordet «hvorfor» når vi snakker om valg brukeren har tatt. Det er veldig konfronterende og bidrar ikke til gode tanker om hvordan vanskelige ting kan bli bedre. Vi spør heller hva de har tenkt å gjøre fremover. Det er veldig spennende å drive samtalen fremover på den måten, sier hun.

Blod på tann

Idrettsveien Bofellesskap ligger under Enhet for arbeid, psykisk helse og rus i Melhus kommune. Enhetsleder er Monica Brækken, som kan fortelle at en gruppe ansatte meldte seg på introduksjonskurs i MI gjennom KORUS Midt i 2017.

- Vi ble veldig ivrige på dette og fikk fort blod på tann.

Portrett Monica Brækken

Monica Brækken

En del av bakteppet var at kommunen hadde et prosjekt som het «Hundre år i eget hjem» Dette handlet om å hjelpe tjenestebrukere i alle aldre til å mestre eget liv. Målgruppen var innen både eldreomsorgen, rusenheten, helsestasjonen, NAV og barnevern.

Melhus inngikk en samarbeidsavtale med KORUS Midt, der noen ansatte fikk veiledning slik at de kunne kurse kolleger i verktøyet.

- Underveis har vi fått veldig god hjelp av Tor Sæther i KORUS Midt. Han har bidratt med gode tips og råd, sier Brækken.

Uvante spørsmål

- Merker brukerne at dere har begynt å bruke MI i samtaler med dem?
 
- Vi sier jo ikke at «i denne samtalen skal vi bruke en metode som heter MI» Men jeg tror de merker at måten å stille spørsmål på er annerledes enn de er vant til. Når vi reflekterer rundt samtalen etterpå hender det de spør oss om hvorfor spørsmålene var så «rare». Da kan vi godt være åpne om at det er MI vi holder på med, sier Brækken. 
 
- Jeg tror ikke de tenker «Guri!, har de vært på kurs nå?», innskyter Marit Leer Øyaas.
 
- Jeg tror heller de føler at de blir tatt på alvor, og at de blir satt i førersetet for hvordan de skal få en ønsket utvikling. Vi kan trygt si at metoden blir positivt mottatt blant brukerne.

En holdning i organisasjonen

Pandemien har kjørt noen kjepper inn i hjulene på MI-satsningen til kommunen, men de har likevel greid å holde den varm.

 - Vi hadde tenkt å starte opp et eget MI-nettverk, men det ble hindret av restriksjonene knyttet til Covid 19. Vi syntes også det var litt vanskelig å jobbe med MI gjennom digitale møter. Likevel har en gruppe med Marit i spissen greid å holde MI-satsningen oppe. Straks det åpnet litt opp i høst holdt vi kurs, sier enhetsleder Brækken.

MI er ikke bare en teknikk, men også en grunnholdning når man kommuniserer med andre mennesker. I Melhus kommune tar de dette på alvor, og ønsket er at holdningen ikke bare skal komme til uttrykk i arbeidet med brukerne, men også internt i organisasjonen.

- Ledere kan bruke verktøyet i samtaler med de ansatte, og kolleger kan ha en «MI-innstilling» når de snakker med hverandre, sier Monica Brækken.

Til nå har i underkant av 200 ansatte i Melhus kommune fått kurs i verktøyet.

Kontaktpersoner i KORUS Midt

Tor Sæther til ansattesidene
Tor Sæther
Rådgiver
Telefon: 959 48 169
E-post: tor.sether@stolav.no