HelsaMi

Meld deg på Ruskonferansen 2023

Hvordan skaper vi framtidsretta og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander? Bli med på Ruskonferansen 18. og 19. april. 

Bilde av flere bidragsytere sammen, pluss logoen til Ruskonferansen med datoene 18. og 19. april i Trondheim

18.-19. april 2023 møtes vi igjen på Clarion hotell for to dager med faglig påfyll og uformell mingling. Her vil du treffe nye og gamle kjente som jobber i fagfeltet, både fra brukerorganisasjoner, kommuner og spesialisthelsetjenesten.
​​Påmeldingsfrist er 15. februar

Hvordan skaper vi framtidsretta og inkluderende oppfølging av mennesker med rus- og avhengighetstilstander?
 
Det er temaet for årets nasjonale ruskonferanse i Trondheim, hvor vi håper å se deg og dine kolleger. Rustrendene endrer seg stadig. Hvordan kan vi ivareta de vi allerede møter i arbeidshverdagen vår på en enda bedre måte? Og hvilken ny metodikk eller organisering trenger vi for å nå ut til de som i dag ikke oppsøker hjelp?

Vi utfordres på å effektivisere tjenestene våre, med tøffere prioriteringer og tydelige krav til kvalitet. Hvordan skal vi tilpasse oss faglige og politiske dreininger, samtidig som vi får færre hender til å hjelpe en befolkning som stadig blir eldre?