Voksne som pårørende

Voksne pårørende kan være pårørende til pasienter i rusbehandling eller pårørende til noen som har et rusproblem. Vi vet at det er krevende å være pårørende til noen som sliter med rus. Det er derfor viktig at pårørendes behov også blir ivaretatt på en god måte.

Åpne temakvelder for pårørende
Lærings- og mestringssenteret ved Rusbehandling Midt-Norge inviterer jevnlig til åpne temakvelderer for pårørende i våre lokaler i Schwachs gate 3 i Trondheim. Her inviterer vi inn ulike foredragsholdere som kan belyse et spesifikt tema. Vi benytter både fagfolk, brukere og pårørende som foredragsholdere. Temakveldene er gratis, og de er åpne for alle interesserte. For mer informasjon, ta kontakt med oss!

Møteplass
Møteplass er et lærested for både pårørende og fagpersoner, for å utveksle erfaringer om å leve tett på rusmiddelproblematikk og eventuelt psykiske vansker.

Målet med Møteplass er at pårørende skal få møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer med fagmiljø og hverandre, samt at hjelpeapparatet skal tilby best mulig tjenester til pårørende. Samlingene arrangeres i våre lokaler i Schwachs gate 3 i Trondheim.

TA TAK
TA TAK er et kurs for pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet. Her får man informasjon om psykiske helseproblemer, rusavhengighet, behandling, lokale hjelpetilbud og hvordan man kan ta vare på sin egen helse.
Kurset går over seks kvelder, er gratis og blir arrangert ulike steder i Møre og Romsdal.

Kontaktpersoner:
Mette Grytten, telefon 917 20 987
E-post: mette.grytten@stolav.no

Rita Rødseth, telefon 900 35 425
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no 

Mestringssgrupper
Arrangeres jevnlig ived våre lokaler i Schwachs gate 3 i Trondheim
Kontaktperson: Reidun Sundli Ramberg
Telefon: 938 98 140
E-post: reidun.sundli.ramberg@stolav.no

NKS Veiledningssenteret
NKS Nord-Trøndelag har i samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge etablert et Veiledningssenter for pårørende til rusmisbrukere i region Midt- Norge. Senteret ligger på Stjørdal. Dette er et gratis lavterskeltilbud, det vil si at du kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.
Veiledningssenteret holder til i Skolegata 30, Stjørdal.
Åpningstider: Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00
Telefon: 74 80 43 45

Kompasset
Kompasset Trondheim tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 – 35 år som har foreldre med alkoholproblem eller annet rusproblem. De inviterer også til temakvelder. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende opplevelser. Det blir foredrag om tema som er aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med rusproblemer
Kompasset holder til i Nordregt. 6, 5. etasje i Trondheim.
Tlf: 474 57 892 / 404 36 016
E-post: Ingvil@kompasset.org
www.kompasset.org

Pårørende - psykiske lidelser og rusproblemer
Helsenorge.no har laget en egen nettside for deg som er pårørende til en som har problemer med rus og/eller psykisk helse. Her finner du mye god informajon om blant annet dine rettigheter, hvordan du kan få hjelp, og om barn som pårørende.

Andre tilbud
 
Lade Behandlingssenter, poliklinikken
Har eget behandlingstilbud til pårørende. Må ha henvisning fra lege.
Adresse: Lade Alle 86, Trondheim.
Tlf: 73 84 85 00.
www.ladebs.no 

Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) St.Olav
Tilbyr inntil 5 samtaler for pårørende. Må ha henvisning fra lege.
Adresse: Klostergata 46 – 48, Trondheim.
Tlf: 72 82 35 00.

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs Hospital
Tilbyr poliklinisk behandling for pårørende. Behandlingen kan være av kort eller lengre varighet, avhengig av den enkeltes behov. Fastleger eller andre i spesialisthelsetjenesten kan henvise til behandling.
Klostergata 48
7030 Trondheim

Fant du det du lette etter?