HelsaMi

Organisasjoner

Her har vi samlet kontaktinformasjon til ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner i Midt-Norge. Disse kan du ta kontakt med om du er pårørende til en som har rusrelaterte og/eller psykiske problemer.

​Tilbud for pårørende til stoffmisbrukere

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS/FMS)

Lokale avdelinger

LMS Innherred
Leder: Brit Kari Ydse Hagen
Finnstadgården, 7650 Verdal
Tlf: 917 64 247 (kl. 17.00-22.00)
E-post: fms@fms-innherred.no

LMS Stjørdal
Kontaktperson: Paula Aursø
Tlf: 906 59 829
E-post: paula.m.aurso@hist.no  

LMS Steinkjer
Kontaktperson: Åge Telnes
Tlf: 411 27 970

LMS avd. Ørland og Bjugn
Leder: Randi Martinsen
Plassbergv. 3, 7160 Bjugn
Tlf: 913 10 129 

LMS Hemne og omegn
Kontaktperson: Oddveig Vorkinnslien
Hollaveien 12, 7200 Kyrkseterøra
Tlf: 46898436
E-post: oddveigv@gmail.com
 
LMS Molde og omegn
Leder: Sissel Stangenes
Leders mobil: 971 60 557
E-post: sistan@online.no

LMS Sunndal og omegn
Leder: Torill Bente Sundmørsvik
Postboks 101, 6601 Sunndalsøra
Leders mobil: 997 95 822
E-post: torill.s@sunndals.net

LMS Kristiansund og Omegn
Leder: Geir Lægreid
Pb. 8206501 Kristiansund
Tlf: 922 07 565 / 936 10 170
E-post: laeggeir@online.no
 
LMS Ålesund og omegn
Leder: Oddgeir Nilssen
Plassane 85,
6060 Hareid
Kontakttelefon: 909 71 702 / 909 88 712
E-post: oddgeir.nilssen@gmail.com

LMS Rauma
Leder: Anne Lise Helland Trøen
Mobil: 948 92 925
E-post: anne-lise@frydenlund25.com


Tilbud for pårørende til alkoholikere

Al-Anon

Lokale avdelinger

Ytre Namdal Al-Anon
Vikna Frivillighetssentral
Kjøpmannsgt. 10, 7900 Rørvik
Møtetid torsdager kl. 19.00

Trondheim Al-Anon, VBA (voksne barn av)
Olav Tryggvasonsgt. 5, 7011 Trondheim.
Folkets hus, 6. etasje
Tlf: 974 69 648
Mail: trondheimvba@gmail.com

Trondheimsgruppa Al-Anon
Olav Tryggvasonsgt. 5, 7011 Trondheim.
Folkets hus, 6. etasje
Møtetid: Mandager 19.30 - 20.30 og onsdager 19.30 - 20.30.
Tlf: 974 69 648
Mail: distrikt3@hotmail.com

Røros Al-Anon
Møtetid onsdager kl. 19.30
Tlf: 414 03 270

Ålesund Al-Anon
Keiser Wilhelms gate 48, Ålesund
Onsdager 19.00-20.30.
Tlf: 992 63 330 / 412 43 287 / 911 34 675
Mail: maba48@gmail.com

Molde Al-Anon
Storgata 15 (inngang fra Gørvelplassen)
Møtetid: Tirsdager kl. 18.30 - 20.00

For et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for psykisk syke og deres pårørende

LPP (landsforeningen for pårørende innen psykiatri)
 
LPP hovedkontor
Karl Johans gt. 6, 0154 Oslo
Kenneth Lien Steen,Tlf: 21075433
E-post: lpp@lpp.no

Lokale avdelinger

LPP Ålesund
Øistein Edvardsen
Voldalsbakken 17
6007 Ålesund
Tlf: 70 12 85 05
E-post: lppalesund@gmail.com

LPP Trøndelag
Nils Arne Nes
Pb. 589, Sentrum
7406 Trondheim
Tlf: 913 18 622
Epost: Lpp.trondelag@gmail.com

LPP Søre Sunnmøre
Laurits Bjørdal
6150 Ørsta
Tlf: 70 06 32 39
E-post: lbjordal@online.no

LPP Kristiansund og omegn
Turid Helland Pleym
Linneaveien 7
6518 Kristiansund
Tlf: 71 58 24 27 / 902 09 941
E-post: turple@online.no  

Andre relevante organisasjoner

ADHD Norge
 
Lokale avdelinger

Nord-Trøndelag Fylkeslag
Kontaktperson: Lars Morten Lersveen
Lektor Musumsgate 8, 7650 Verdal
Tlf: 41 22 36 16
E-post: larslers@vktv.no
E-post til fylkeslaget: adhd@sekr.nt@gmail.com

Sør-Trøndelag fylkeslag
Kontaktperson: Hege H. Johansen
Tlf: 41723284
E-post: hegehafstad@gmail.com  

Møre og Romsdal fylkeslag
Kontaktperson: Eva Indergård
Sjukeheimsvegen 1, 6657 Rindal
Tlf: 94 89 57 04
E-post: evaind@svorka.net
 

Mental Helse

Lokale avdelinger

Mental Helse Trøndelag

Sjøfartsgata 3,
7714 Steinkjer
Tlf: 992 35 100
trondelag@mentalhelse.no

 

Trondheim 
Kjøpmannsgata 5
7013 Trondheim
trondheim@mentalhelse.noMøre og Romsdal fylkeslag
Laila Langerud
Tlf: 911 90 094
mor@mentalhelse.no


Andre relevante instanser


Ettervernskontoret Innherred
Håkkagata 2, 7714 Steinkjer
Tlf: 74 16 70 35
Et tilbud til rusmiddelmisbrukere og pårørende.
Kontortid kl 12 – 16
”Vakttelefon” 24 timer i døgnet

For fangers pårørende
For fangers pårørende - nettside
E-post: trondelag@ffp.no
Kontakttelefon: 73 51 19 29 / 940 03 120 

Veiledningssenteret for pårørende,
Oslo
Veiledningssenterets nettside
Tilbyr veiledning for pårørende til rusmiddelavhengige.Tlf: 22 99 34 90

Veiledningssenteret for pårørende i Midt-Norge, Stjørdal
Karin Tuvmarken
Karoline Storflor
Tlf: 74833869

Kompasset Trondheim
Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med rusproblem.
Prosjektleder: Ingvil Øiestad Løvik
Tlf: 474 57 892/ 404 36 016
Nordregt. 6, 7042 Trondheim
E-post: ingvil@kompasset.org  
Kompasset - nettside
 
BAR - Trondheim
Bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning.
Elisabeth Johnsen Gjetøy: Tlf. 482 96 831
Guro Sørumshagen: Tlf 930 11 201
Mail: bartrondheim@barweb.no

Fant du det du lette etter?