HelsaMi

Nyttige lenker

Her finner du nyttige lenker med mer informasjon for pårørende.

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS)
Er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring.

NK LMS - nettside
 

Pårørendeprogrammet.no

Er et e-læringsprogram for fagfolk innenfor rus, psykisk helse og somatikk. 

Pårørendeprogrammet - nettside
 

Pårørende kompetanse

Jobber for at at pårørende til psykisk syke og rusmisbrukere blir hørt i møte med hjelpeapparatet.

Pårørende kompetanse - nettside
 

Erfaringskompetanse.no

Et nasjonalt kompetansesenter som ønsker å samle, gi gyldighet til og spre erfaringskompetanse innen psykisk helse og rus.

Erfaringskompetanse - nettside
 

Barns beste

Er et nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.

Barns beste - nettside


Voksne for barn

Er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for barns oppvekstvilkår og psykiske helse.

Voksne for barn - nettside

Fant du det du lette etter?