HelsaMi

Barn og unge som pårørende

Barn som pårørende er en viktig gruppe å nå. Prosjektet "Barn i rusfamilier" (BiRus) har vært viktig for å systematisere innsatsen innen rus- og psykisk helsefeltet i regionen.

​Prosjektet følges nå opp av Lærings- og mestringssenteret sammen med barneansvarlige ved aktuelle behandlingsenheter.

Les mer om BiRus.

Andre tilbud rettet mot barn og unge:


Barnespor


tegning av barn som prøver å få kontakt med mor som sover på sofaen
Barnespor er samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien. Verktøyet er laget for helsepersonell og andre fagpersoner, som jobber med foreldre, søsken, barn og unge. Her finner du nyttige verktøy i arbeidet med å følge opp barn som er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk sykdom. BAPP - barn av psykisk syke og/eller rusavhengige
BAPP er et forebyggende gruppeprogram/kurs for barn og ungdom som har foreldre som sliter med rus- og eller psykiske vansker. Barnegruppene er for 8-12 åringer, og ungdomsgruppene for 13-16 åringer. Formålet er å forebygge egne vansker hos barna. Det finnes mange BAPP-grupper rundt omkring i regionen.
 
Kontaktpersoner fra KoRus:
Ingjerd Woldstad: 926 69 789 - ingjerd.woldstad@stolav.no  
Mette Grytten: 917 20 987 - mette.grytten@stolav.no

 

 

 

 

 

Barnas stasjon i Trondheim 
Barnas stasjon tilbyr barnegruppe for barn mellom 5 – 8 år. Gruppa møtes åtte ganger. Ny gruppe strartes opp flere ganger i året.

Barnas stasjon holder også åpent hus for småbarnsfamilier med psykiske vansker og/eller rusrelaterte problemer.

Adresse: Olav Tryggvasonsgt. 31, 2. etasje, Trondheim

Tlf: 73 99 35 15 / 953 33 322

Hjemmeside: www.barnasstasjon.org

E –post: post@barnasstasjon.org

 

 

 

 

Gruppetilbud for unge mellom 9 – 16 år
På Barnas stasjon arrangeres det ukentlige treff for barn og unge som har vokst opp med rus eller som kjenner noen med et rusproblem.
Her får deltakerene dele erfaringer gjennom samtaler og forskjellige aktiviteter.
Målgruppa er unge mellom 9 – 16 år. Tilbudet er underlagt Avdeling for gravide og småbarnsforeldre ved Lade behandlingssenter.
Tlf: 73 84 85 70
E-post: tone.sofie.hestmo@ladebs.no

 

 

Kompasset, Trondheim
Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 – 35 år som har foreldre med alkoholproblem.
Adresse: Nordregt. 6, 5. etasje.
Tlf: 474 57 892
E-post: Ingvil@kompasset.org


 

SMIL-grupper, Trondheim og omegn
SMIL er et gruppetilbud for barn mellom 10-13 år som har en mor eller far med psykiske- og/ eller rusrelaterte problemer. SMIL står for Styrket Mestring i Livet.
I gruppa har vi fokus på barnas opplevelse omkring det å leve i en familie der psykisk sykdom og/ eller rusproblemer er en del av hverdagen. Økt forståelse og kunnskap er nøkkelord.
Her får barna treffe andre barn med lignende erfaringer. Vi tror at det å lære av hverandre gir styrke til å mestre utfordringer i hverdagen.
Tlf: 73 86 54 53 / 974 97 988
E-post: Eli.valas@stolav.no

 

 

 

BAR - Trondheim
BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet.
BAR er en religiøs og politisk nøytral organisasjon.
Elisabeth Johnsen Gjetøy: Tlf. 482 96 831
Guro Sørumshagen: Tlf 930 11 201
Mail: bartrondheim@barweb.no

 

Fant du det du lette etter?