Lærings- og mestringssenteret - KoRus

                                                 - for pårørende til rusmiddelavhengige

Om LMS

Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i avdeling KoRus skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen.

Vi setter pårørendes behov på dagsorden, og gir tilbud om kurs, møter og andre aktiviteter som kan bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet.

Pårørende og brukere har kunnskap og erfaringer omkring det å leve med rusrelaterte problemer. Denne kunnskapen er viktig å dele med andre som har kommet i samme situasjon. Fagfolk og pårørende kan også lære av hverandre. Fagkunnskap og brukerkompetanse sidestilles derfor i vårt arbeid, og tilbudene til pårørende blir planlagt, gjennomført og evaluert i tett samarbeid mellom pårørende og fagfolk.

Hvem er pårørende?

Foreldre, barn, søsken, besteforeldre, venner, ektefelle, partnere… Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende. Pasientrettighetsloven er gjeldende når pasienten er i behandling. Pasienten oppgir hvem som er nærmeste pårørende. Vedkommende har da tilgang til informasjon og involvering i den grad pasienten ønsker det, basert på samtykket som er gitt. Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av pasientens samtykke.

Tilbud til pårørende

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i alle tre fylkene i Midt-Norge, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Møteplass og TA TAK

Møteplass er en læringsarena for pårørende og fagfolk. Målet er at hjelpeapparatet skal tilby best mulig tjenester til pårørende. Alle Møteplasser er fra kl. 17.30 – kl. 20.00 i første etasje i lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachs gate 3 i Trondheim. Tilbudet er gratis.

TA TAK er en kursserie for alle som er pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet. Kursene arrangeres i Møre og Romsdal.

Informasjonsmateriell

Helsedirektoratets informasjonshefte til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

Helsedirektoratet har også utviklet et informasjonshefte til helsepersonell i psykisk helsetjeneste og rustiltak.

Barnespor for helsepersonell.

Brosjyre: Er du berørt av en annens rusmiddelproblematikk?

 

Ansatte

Sør-Trøndelag

Portrett av Helga Melkraaen

Helga Melkeraaen

Seniorrådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier. Videreutdanning som pediatrisk sykepleier og helsesøster, i psykisk helsearbeid og veilednings -og konsultasjonsmetodikk
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Kontaktinfo: (+47) 915 84 938
helga.melkeraaen@stolav.no

Portrettbilde av Reidun Sundli Ramberg.Foto
Reidun Sundli Ramberg

Mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning: Teknisk tegner, dyrepleier, kursleder og prosjektleder i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk avd. Trondheim.

Arbeidsområder: Er med som pårørendestemme på mange arenaer, iverksetter og drifter mestringsgrupper. Individuell veiledning.

Telefon: (+47) 938 98 140
E-post: reidun.sundli.ramberg@stolav.no

Portrettbilde av David Rogne. Foto

David Rogne

Mestringsveileder

Telefon: 944 77 373
E-post: david.rogne@stolav.no

Portrettbilde av Dolores Brox. Foto

Dolores Brox

Seksjonsleder

Telefon: 922 66 448
E-post: Dolores.brox@stolav.no


Nord-Trøndelag


 

Møre og Romsdal

Mette Grytten

Rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Bachelor i førskolepedagogikk, videreutdanning i småskolepedagogikk 1 og 2, videreutdanning i rus og avhengighet 1 og 2. Har jobbet i helsesektoren, skolesektoren og fagansvarlig for kommunalt rusteam

Arbeidsområder: Pårørende, Tidlig intervensjon med vekt på barn som pårørende (Barnespor).
Telefon: (+47) 917 20 987    
E-post: mette.grytten@stolav.no


Portrettbilde av Kolbjørn Gjære. Foto

Kolbjørn Gjære

Rådgiver

Telefon: 950 34 148
E-post: Kolbjorn.gjere@stolav.no

Helsedirektoratet har også utviklet et informasjonshefte til helsepersonell i psykisk helsetjeneste og rustiltak.

Kommende arrangementer

Her finner du informasjon om de kommende samlingene i regi av Lærings- og mestringssenteret. Har du noen spørsmål om arrangementene? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Møteplass, Trondheim

07.september, 19.oktober, 23. november. Påmelding nødvendig.

Møteplass med barnet i fokus, Trondheim

21. september, 26. oktober, 30. november. Påmelding nødvendig.

Mestringsgrupper, Trondheim

Ny gruppe starter etter påmelding, over sommer.

Temakvelder, Trondheim

28.september, 16.november.
Ingen påmelding.

Pårørendekurs, Trondheim

05. og 12. oktober, 02. og 09. november
Påmelding nødvendig.

Ta Tak/kurs

 Arrangeres i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Påmelding nødvendig

Individuelle samtaler, Trondheim

Ingen ventetid.

Kommende konferanser

 • Barndommen varer i generasjoner, på Hell 23. oktober
 • Pårørende konferanse på Gardermoen 13. og 14. november
 • Barn som pårørende, på Hell 27.november

Les flere artikler fra LMS

 • 20.09.2017
  Er du berørt av en annens rusmiddelproblem?

  I arbeidet med pårørende har man lenge sett behov for en brosjyre som sier noe om hvordan det er å være pårørende. Håpet er at den skal gjøre oss alle oppmerksomme på hvordan andres problemer kan påvirke og belaste oss.

 • 20.09.2017
  Pappa var så rar i helgene

  Artikkel i Adresseavisen om pårørende og rus: I mange år leverte «Tone» fra seg datteren til en far som drakk for mye i helgene. Hun visste ikke at eksen hadde et så alvorlig alkoholproblem.

 • 20.09.2017
  Når pårørende blir fagpersoner

  Elisabeth Gjetøy kurses til å bli ny «Møteplass»-leder, og bidrar med unikt perspektiv som både fagperson og pårørende selv.

Informasjon til pårørende

 • Barn og unge som pårørende

  Barn som pårørende er en viktig gruppe å nå. Prosjektet "Barn i rusfamilier" (BiRus) har vært viktig for å systematisere innsatsen innen rus- og psykisk helsefeltet i regionen.

 • Organisasjoner

  Her har vi samlet kontaktinformasjon til ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner i Midt-Norge. Disse kan du ta kontakt med om du er pårørende til en som har rusrelaterte og/eller psykiske problemer.

 • Nyttige lenker

  Her finner du nyttige lenker med mer informasjon for pårørende.

 • Voksne som pårørende

  Voksne pårørende kan være pårørende til pasienter i rusbehandling eller pårørende til noen som har et rusproblem. Vi vet at det er krevende å være pårørende til noen som sliter med rus. Det er derfor viktig at pårørendes behov også blir iva...

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.