Lærings- og mestringssenteret - KoRus

                                                 - for pårørende til rusmiddelavhengige

Alle våre kurs og arrangementer kanselleres frem til påske for å begrense spredning av koronaviruset

Om lærings- og mestringsenteret (LMS)

  • Skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen.
  • Setter pårørendes behov på dagsorden
  • Tilbyr kurs, møter og andre aktiviteter som kan bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet.

Pårørende og brukere har kunnskap og erfaringer omkring det å leve med rusrelaterte problemer. Denne kunnskapen er viktig å dele med andre som har kommet i samme situasjon. Fagfolk og pårørende kan også lære av hverandre. Fagkunnskap og brukerkompetanse sidestilles derfor i vårt arbeid, og tilbudene til pårørende blir planlagt, gjennomført og evaluert i tett samarbeid mellom pårørende og fagfolk.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal,  for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk


Hvem er pårørende?

Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende: Foreldre, barn, søsken, besteforeldre, venner, ektefelle, partnere.

Pasientrettighetsloven er gjeldende når pasienten er i behandling. (Pasienten oppgir hvem som er nærmeste pårørende.)  Vedkommende har da tilgang til informasjon og involvering i den grad pasienten ønsker det, basert på samtykket som er gitt. Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av pasientens samtykke.

ROM - Der pårørende, berørte og fagpersoner møtes

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende og fagpersoner innen følgende områder:

  • Psykisk helse
  • Rus
  • Tilrettelagte tjenester
  • Foreldre til ungdom i vanskelige livssituasjoner

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner.

Foruten ordinære ROM arrangerer vi også egne ROM med barnet i fokus. (Den gode samtalen med foreldre når (eks-)partner har rusproblem)

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra ulike tjenestesteder. Hvert ROM varer fra klokken 17.30-20.00.  ROM er gratis. Enkel bevertning.

Klikk på lenken for program og mer informasjon om ROM:

ROM informasjon og program våren 2020

Påmelding ROM:

Dolores Brox: dolores.brox@stolav.no Telefon: 922 66 448   
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425

Påmelding ROM - med barnet i fokus:
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425
Dolores Brox: dolores.brox@stolav.no Telefon: 922 66 448

Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

Mestringsgrupper

Selvhjelpsgruppe arrangeres løpende og ledes av vår mestringsveilder.

Kontaktperson: Reidun S. Ramberg, mestringsveileder (tlf. 93898140).  Møtested: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Bygg B, Schwachsgate 3, ved Prix i Klostergata.

Kursserien TA TAK

TA TAK er en kursserie for alle som er pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet. Kursene arrangeres i Møre og Romsdal.

Påmelding til: Kolbjørn Gjære, Rådgiver Møre og Romsdal (tlf. 95034148).

Pårørendekurs

Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset er gratis og går over fire kvelder. Du må melde deg på alle de fire kveldene. Vi kan ha inntil 25 deltakere.

Program våren 2020


Påmelding til: Rita Rødseth (rådgiver, tlf. 900 35 425) eller Dolores Brox (seksjonsleder, tlf. 92266448).  Møtested: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Bygg B, Schwachsgate 3, ved Prix i Klostergata.

Individuelle samtaler

Vi har tilbud om individuelle støtte- og veiledningssamtaler. Ingen henvisning nødvendig. Ta kontakt med en av våre ansatte.

Informasjonsmateriell

Helsedirektoratets informasjonshefte til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

Helsedirektoratet har også utviklet et informasjonshefte til helsepersonell i psykisk helsetjeneste og rustiltak.

Barnespor for helsepersonell.

Helsedirektoratet har også utviklet et informasjonshefte til helsepersonell i psykisk helsetjeneste og rustiltak.

Ansatte

Trøndelag


Dolores Didovic Brox

Dolores Didovic Brox, seksjonsleder

Bakgrunn/utdanning: Sosionom med videreutdanning i ledelse- og personalarbeid. 
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende. 
Tlf: (+47)922 66 448 
E-post: dolores.brox@stolav.no


 
Rita Rødseth

Rita Rødseth, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Bachelor i barnevern. Videreutdanning i flerkulturell forståelse, samt videreutdanning i rusproblematikk 1+2. Bred erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid. 
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid knyttet til ungdom og unge voksne, pårørendearbeid. 
Tlf: (+47) 900 35 425 
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no
 

Reidun til sider.jpg

Reidun Sundli Ramberg, mestringsveileder
Bakgrunn/utdanning: Teknisk tegner, dyrepleier, kursleder og prosjektleder i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk avd. Trondheim. 
Arbeidsområder: Er med som pårørendestemme på mange arenaer, iverksetter og drifter selvhjelpsgrupper. Individuell veiledning. 
Tlf: (+47)938 98 140 
E-post: reidun.sundli.ramberg@stolav.no 


david til sider.jpg 

David Rogne, mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning: 
Arbeidsområde: 
Tlf: (+47)944 77 373 
E-post: david.rogne@stolav.no

profilbilde elisabeth.JPG
Elisabeth Johnsen Gjetøy, mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og to år med statsvitenskap. Sertifisert mentaliseringsbasert gruppeterapeut. Erfaring fra arbeid både i poliklinikk og døgnbehandling, og frivillige organisasjoner som Barn av rusmisbrukere og fagruppe for sykepleiere innen rus og psykisk helse. Leder for SPoR-Trondheim.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid barn og voksne pårørende. Individuell rådgivning.
Tlf.: (+47) 48296831
E-post: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no


Ann-Mari Romul til nettsider.jpg
Ann-Mari Romul, mestringsveileder
Bakgrunn/utdanning: Hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsevern og videreutdanning i veiledning. Medisinsk sekretær.
NLP Master practitioner coach.  Bred pårørende erfaring innenfor rus, og som mor til en voksen sønn med utviklings-diagnose. Brukermedvirker på systemnivå.
Arbeidsområder: Individuelle samtaler og i gruppe. Pårørendestemme på systemnivå. Utviklingsarbeid. Mestringsgrupper/kurs.
Tlf.: (+47) 41323239
E-post: Ann-Mari.Romul@stolav.no

Møre og Romsdal

Kolbjørn Gjære

Kolbjørn Gjære, Rådgivar

Bakgrunn/utdanning: Master i helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering, pedagogikk, mediefag, agronom. Arbeidserfaring frå psykisk helsevern, lokalavis og gardsdrift.
Arbeidsområde: Ungdata, barn som pårørande, Ta Tak-kurs for pårørande.
Telefon: (+47) 950 34 148
E-post: Kolbjorn.gjere@stolav.no

Fant du det du lette etter?