Lærings- og mestringssenteret - KoRus

                                                 - for pårørende til rusmiddelavhengige

Om lærings- og mestringsenteret (LMS)

LMS ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin i avdeling KoRus skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen.

Vi setter pårørendes behov på dagsorden, og gir tilbud om kurs, møter og andre aktiviteter som kan bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet.

Pårørende og brukere har kunnskap og erfaringer omkring det å leve med rusrelaterte problemer. Denne kunnskapen er viktig å dele med andre som har kommet i samme situasjon. Fagfolk og pårørende kan også lære av hverandre. Fagkunnskap og brukerkompetanse sidestilles derfor i vårt arbeid, og tilbudene til pårørende blir planlagt, gjennomført og evaluert i tett samarbeid mellom pårørende og fagfolk.

Hvem er pårørende?

Foreldre, barn, søsken, besteforeldre, venner, ektefelle, partnere… Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende. Pasientrettighetsloven er gjeldende når pasienten er i behandling. Pasienten oppgir hvem som er nærmeste pårørende. Vedkommende har da tilgang til informasjon og involvering i den grad pasienten ønsker det, basert på samtykket som er gitt. Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av pasientens samtykke.

Tilbud til pårørende: Møteplass

Møteplass er en læringsarena for pårørende og fagfolk. Hovedmålsetningen er at hjelpeapparatet skal tilby best mulig tjenester til alle berørte, både voksne og barn. Vennligst ta kontakt med ansatte ved Lærings- og mestringssenteret for påmelding.

Datoer for møteplass  (kl. 17:30-20:00): 18. januar, 15. februar, 12. april, 24. mai, 6. september, 11. oktober, 8. november.

Påmelding til: Dolores Brox, seksjonsleder (tlf. 92266448). Møtested: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Bygg B, Schwachsgate 3, ved Prix i Klostergata.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Tilbud til pårørende: Møteplass - med barnet i fokus.

Den gode samtalen med foreldre når (eks)partner har rusproblem. Lærings- og mestringssenteret (LMS) inviterer foreldre som har barn med en person som har rusproblem til dialog med fagpersoner. Hjelpeapparatet trenger mer kunnskap knyttet til denne krevende livssituasjonen, og om hvordan hjelpeapparatet kan bidra på best mulige måter for å ivareta barnets beste.

Datoer for møteplass  - med barnet i fokus (2018, kl. 17:30-20:00): 25. januar, 22. februar, 19. april, 31. mai, 4. oktober, 22. november.

Påmelding til: Helga Melkeraaen, seniorrådgiver (tlf. 91584938). Møtested: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Bygg B, Schwachsgate 3, ved Prix i Klostergata.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Tilbud til pårørende: Åpne temakvelder

Vi inviterer ulike foredragsholdere som kan belyse spesifikke tema. Både fagfolk, brukere og pårørende er foredragsholdere. Ingen påmelding.

Datoer for temakveld (2018, kl. 17:30-20:00): 8. februar, 26. april, 13. september, 15. november.

Kontaktperson: Dolores Brox, seksjonsleder LMS (tlf. 92266448).  Møtested: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Bygg B, Schwachsgate 3, ved Prix i Klostergata. 

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Tilbud til pårørende: Mestringsgrupper

Selvhjelpsgruppe arrangeres løpende og ledes av vår mestringsveilder.

Kontaktperson: Reidun S. Ramberg, mestringsveileder (tlf. 93898140).  Møtested: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Bygg B, Schwachsgate 3, ved Prix i Klostergata.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Tilbud til pårørende: Kursserien TA TAK

TA TAK er en kursserie for alle som er pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet. Kursene arrangeres i Møre og Romsdal.

Påmelding til: Kolbjørn Gjære, Rådgiver Møre og Romsdal (tlf. 95034148).

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Tilbud til pårørende: Pårørendekurs

Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset går over fire kvelder. Du må melde deg på alle de fire kveldene.

Oppstart i Trondheim er 1. mars 2018

Oppstart i Levanger er 21. mars 2018.

Påmelding til: Helga Melkeraaen (seniorrådgiver, tlf. 91584938), Reidun S. Ramberg (Mestringsveileder, tlf. 93898140), eller Dolores Brox (seksjonsleder, tlf. 92266448).  Møtested: Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, Bygg B, Schwachsgate 3, ved Prix i Klostergata.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Tilbud til pårørende: Individuelle samtaler

Vi har tilbud om individuelle støtte- og veiledningssamtaler. Ingen henvisning nødvendig. Ta kontakt med en av våre ansatte. 

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal, for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet. Vi ønsker å skape arenaer hvor pårørende kan få mer kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtes for å utveksle erfaringer.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk!

Informasjonsmateriell

Helsedirektoratets informasjonshefte til pårørende av pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer

Helsedirektoratet har også utviklet et informasjonshefte til helsepersonell i psykisk helsetjeneste og rustiltak.

Barnespor for helsepersonell.

Brosjyre: Er du berørt av en annens rusmiddelproblematikk?

Helsedirektoratet har også utviklet et informasjonshefte til helsepersonell i psykisk helsetjeneste og rustiltak.

 

Ansatte

Trøndelag


Portrett av Helga Melkraaen

Helga Melkeraaen, Seniorrådgiver

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier. Videreutdanning som pediatrisk sykepleier og helsesøster, i psykisk helsearbeid og veilednings -og konsultasjonsmetodikk
Arbeidsområde: Utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Telefon: (+47) 915 84 938
E-post: helga.melkeraaen@stolav.no


Portrett av Reidun Sundli Ramberg

Reidun Sundli Ramberg, Mestringsveilder

Bakgrunn/utdanning: Teknisk tegner, dyrepleier, kursleder og prosjektleder i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk avd. Trondheim.
Arbeidsområde: Er med som pårørendestemme på mange arenaer, iverksetter og drifter mestringsgrupper. Individuell veiledning.
Telefon: (+47) 938 98 140
E-post:reidun.sundli.ramberg@stolav.no


Portrettbilde av David Rogne. Foto

David Rogne, Mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning:
Arbeidsområde:
Telefon:(+47) 944 77 373
E-post:david.rogne@stolav.no


Portrettbilde av Dolores Brox. Foto

Dolores Brox, Seksjonsleder

Bakgrunn/utdanning: Sosionom med videreutdanning i ledelse- og personalarbeid.
Arbeidsområde: Seksjonsledelse og utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende.
Telefon: 922 66 448
E-post:Dolores.brox@stolav.noMøre og Romsdal

Portrettbilde av Kolbjørn Gjære. Foto

Kolbjørn Gjære, Rådgivar

Bakgrunn/utdanning: Master i helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering, pedagogikk, mediefag, agronom. Arbeidserfaring frå psykisk helsevern, lokalavis og gardsdrift.
Arbeidsområde: Ungdata, barn som pårørande, Ta Tak-kurs for pårørande.
Telefon: (+47) 950 34 148
E-post: Kolbjorn.gjere@stolav.no

Kommende konferanser

 • Foreløpig ingen planlagte konferanser i 2018 (se innom senere)

Les flere artikler fra LMS

 • 20.09.2017
  Er du berørt av en annens rusmiddelproblem?

  I arbeidet med pårørende har man lenge sett behov for en brosjyre som sier noe om hvordan det er å være pårørende. Håpet er at den skal gjøre oss alle oppmerksomme på hvordan andres problemer kan påvirke og belaste oss.

 • 20.09.2017
  Pappa var så rar i helgene

  Artikkel i Adresseavisen om pårørende og rus: I mange år leverte «Tone» fra seg datteren til en far som drakk for mye i helgene. Hun visste ikke at eksen hadde et så alvorlig alkoholproblem.

 • 20.09.2017
  Når pårørende blir fagpersoner

  Elisabeth Gjetøy kurses til å bli ny «Møteplass»-leder, og bidrar med unikt perspektiv som både fagperson og pårørende selv.

Informasjon til pårørende

 • Barn og unge som pårørende

  Barn som pårørende er en viktig gruppe å nå. Prosjektet "Barn i rusfamilier" (BiRus) har vært viktig for å systematisere innsatsen innen rus- og psykisk helsefeltet i regionen.

 • Organisasjoner

  Her har vi samlet kontaktinformasjon til ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner i Midt-Norge. Disse kan du ta kontakt med om du er pårørende til en som har rusrelaterte og/eller psykiske problemer.

 • Nyttige lenker

  Her finner du nyttige lenker med mer informasjon for pårørende.

 • Voksne som pårørende

  Voksne pårørende kan være pårørende til pasienter i rusbehandling eller pårørende til noen som har et rusproblem. Vi vet at det er krevende å være pårørende til noen som sliter med rus. Det er derfor viktig at pårørendes behov også blir iva...

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.