Lærings- og mestringssenteret - KoRus

                                                 - for pårørende til rusmiddelavhengige

Om lærings- og mestringsenteret (LMS)

  • Skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen.
  • Setter pårørendes behov på dagsorden
  • Tilbyr kurs, møter og andre aktiviteter som kan bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet.

Pårørende og brukere har kunnskap og erfaringer omkring det å leve med rusrelaterte problemer. Denne kunnskapen er viktig å dele med andre som har kommet i samme situasjon. Fagfolk og pårørende kan også lære av hverandre. Fagkunnskap og brukerkompetanse sidestilles derfor i vårt arbeid, og tilbudene til pårørende blir planlagt, gjennomført og evaluert i tett samarbeid mellom pårørende og fagfolk.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal,  for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk

Hvem er pårørende?

Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende: Foreldre, barn, søsken, besteforeldre, venner, ektefelle, partnere.

Pasientrettighetsloven er gjeldende når pasienten er i behandling. (Pasienten oppgir hvem som er nærmeste pårørende.)  Vedkommende har da tilgang til informasjon og involvering i den grad pasienten ønsker det, basert på samtykket som er gitt. Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av pasientens samtykke.

Møtepunkt

Digitalt møte der pårørende og fagpersoner møtes til dialog. Møtepunkt arrangeres én gang i måneden og har et forhåndsdefinert tema hver gang.

Neste møtepunkt:
24. november kl 18-20
15. desember kl 18-20

Interesserte bes ta kontakt med Dolores Didovic på mail: dolores.didovic@stolav.no for påmelding. Påmeldte får tilsendt en skypelenke. 

ROM - Der pårørende, berørte og fagpersoner møtes

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende og fagpersoner innen følgende områder:

  • Psykisk helse
  • Rus
  • Tilrettelagte tjenester
  • Foreldre til ungdom i vanskelige livssituasjoner

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner.

Foruten ordinære ROM arrangerer vi også egne ROM med barnet i fokus. (Den gode samtalen med foreldre når (eks-)partner har rusproblem)

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra ulike tjenestesteder. Hvert ROM varer fra klokken 17.30-20.00.  ROM er gratis. Enkel bevertning.


Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

Påmelding ROM:

Dolores Didovic: dolores.didovic@stolav.no Telefon: 922 66 448   
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425

Påmelding ROM - med barnet i fokus:
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425
Dolores Didovic: dolores.didovic@stolav.no Telefon: 922 66 448

 

Walk and talk

Tilbud om støttesamtaler mens vi går tur i naturen. 

Kontaktpersoner: 
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425
Dolores Didovic: dolores.didovic@stolav.no Telefon: 922 66 448
Elisabeth Gjetøy: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no  Telefon: 482 96 831
 
Møtested: Etter avtale

Kursserien TA TAK

TA TAK er en kursserie for alle som er pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet. Kursene arrangeres i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Kontaktperson: Kolbjørn Gjære: kolbjorn.gjere@stolav.no Telefon:  950 34 148

Pårørendekurs

Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset er gratis og går over fire kvelder. Pårørendekurs arrangeres både fysisk og digitalt.

Neste pårørendekurs:
8. oktober kl 18-20
15. oktober kl 18-20
22. oktober kl 18-20
29. oktober kl 18-20

Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

Påmelding: 
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425
Elisabeth Gjetøy: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no  Telefon: 482 96 831

Individuelle samtaler

Vi har tilbud om individuelle støtte- og veiledningssamtaler. Ingen henvisning nødvendig. Ta kontakt med en av våre ansatte.

Informasjonsmateriell

Barnespor (Samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien) 
Helsenorges temaside om pårørende
Vi de pårørende – Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan
Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet)

Ansatte

Trøndelag

 

Dolores Didovic Brox

Dolores Didovic, seksjonsleder

Bakgrunn/utdanning: Sosionom med videreutdanning i ledelse- og personalarbeid. 
Arbeidsområder: Seksjonsledelse og utviklingsarbeid i forhold til barn og voksne pårørende. 
Tlf: (+47) 922 66 448 
E-post: dolores.didovic@stolav.no


 
Rita Rødseth

 
Rita Rødseth, rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Bachelor i barnevern. Videreutdanning i flerkulturell forståelse, samt videreutdanning i rusproblematikk 1+2. Bred erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid. 
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid knyttet til ungdom og unge voksne, pårørendearbeid. 
Tlf: (+47) 900 35 425 
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no
 

 


david til sider.jpg 

David Rogne, mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning: 
Arbeidsområde: 
Tlf: (+47)944 77 373 
E-post: david.rogne@stolav.no

profilbilde elisabeth.JPG
Elisabeth Johnsen Gjetøy, mestringsveileder

Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og to år med statsvitenskap. Sertifisert mentaliseringsbasert gruppeterapeut. Erfaring fra arbeid både i poliklinikk og døgnbehandling, og frivillige organisasjoner som Barn av rusmisbrukere og fagruppe for sykepleiere innen rus og psykisk helse. Leder for SPoR-Trondheim.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid barn og voksne pårørende. Individuell rådgivning.
Tlf.: (+47) 48296831
E-post: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no

Møre og Romsdal

Kolbjørn Gjære

 
Kolbjørn Gjære, Rådgivar

Bakgrunn/utdanning: Master i helse og sosialfag - Meistring og myndiggjering, pedagogikk, mediefag, agronom. Arbeidserfaring frå psykisk helsevern, lokalavis og gardsdrift.
Arbeidsområde: Ungdata, barn som pårørande, Ta Tak-kurs for pårørande.
Telefon: (+47) 950 34 148
E-post: Kolbjorn.gjere@stolav.no

Fant du det du lette etter?