Kurskvelder for frivillige

Værnesregionen arrangerer kurs for frivillige i samarbeid med KoRus Midt, politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten. Satsningen kalles «Trivsel og trygghet for alle».


forsamling mennesker under møtet i lånkehallen

Frivillige får informasjon om lovverk under arrangementer. Foto: Roar Bakken

Den første kurskvelden for frivillige fant sted i Lånkehallen torsdag 4. april. Her deltok 26 ansvarlige for forsamlingshus i kommunene Frosta, Meråker, Tydal, Selbu, Malvik og Stjørdal.
 

Komplisert regelverk

 
Målet med kvelden var å gi nødvendig informasjon og kunnskap om blant annet førstehjelp, brann/redning, ansvarlig alkoholhåndtering og rutiner og krav rundt søknad på skjenkeløyver. Arrangører og utleiere av forsamlingslokaler har en rekke ulike lovverk og retningslinjer som de må forholde seg til. I løpet av kurskvelden ble det gitt god informasjon og rettleiing om disse kravene. Det ble også åpnet for spørsmål og diskusjon rundt dette.
 
Gjennom denne felles kompetansehevinga håper arrangørene å gjøre alle arrangementene i regionen Trygg og trivelig for alle, både for besøkende, medhjelpere og drivere.

 

Behov for møter

Initiativtaker for denne satsningen er Terje Nordgård, som har mye erfaring som frivillig fra ulike arrangementer i regionen. Nordgård ser behovet for at arrangører får møte de relevante faggruppene, for diskusjon og informasjon om hva som kreves for gjennomføring av arrangement.
 
Den neste samlingen blir den 9. mai og retter seg mot festivaler i regionen. Arrangører for Selbufestivalen, Frosta sommerfestival, Sommerfestivalen i Tydal og Tydalsfestivalen er invitert til kurskveld i kommunestyresalen i Selbu i tidsrommet 18.00-21.00.
 
Planen videre er å gjennomføre to til tre slike kurs i året. Arrangørene ønsker også å dele sine erfaringer med andre regioner i fylket.
 

Kontaktpersoner:

Kari Jørgensen (Værnesregionen): kari.jorgensen@varnesregionen.no
Kari Christensen (Stjørdal kommune):
kari.m.christensen@stjordal.kommune.no
Terje Nordgård (frivillig): tenordg@online.no
Roar Bakken (KoRus-Midt): roar.bakken@stolav.no