HelsaMi

Kurs om forskning i folkehelsearbeid

23. til 27. november arrangerer Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet digitalt kurs for ansatte i kommuner og fylkeskommuner som arbeider med folkehelse.

Foto: Unsplash

Det overordnede målet med kurset er å styrke kompetansen til å bestille, forstå og bruke praksisnær og praksisrelevant forskning i folkehelsearbeidet.

Man vil lære å vurdere og analysere kvalitet på forskning bla innen psykisk helse og livskvalitet for barn og unge.

Kurset vil være digitalt og avholdes hver dag fra mandag til fredag 23.–27. november 2020. Det vil være en blanding av foredrag og gruppearbeid, hver dag fra klokka 9–13.
Man bør delta på hele ukeskurset for å få fullt utbytte av det.

Læringsmål

Etter kurset vil deltakerne kunne:

  • forstå begrepet kunnskapsbasert praksis
  • formulere et godt spørsmål (som kan besvares med forskning)
  • finne fram til kunnskap/forskning som er relevant for sin praksis
  • forstå og vurdere kvalitet på forskning (kvalitativ og kvantitativ)
  • forstå og vurdere forskningsresultater (kvalitativ og kvantitativ)
  • forstå og vurdere hva resultatene/ kunnskapsgrunnlaget betyr for praksis
    bruke forskningskunnskap i formidling

PÅMELDING HER

Obs: Påmeldingsfrist 11. november