Kurs: Koordinator og individuell plan

Helsedirektoratet har utarbeidet et nytt e-læringskurs som gir en innføring i rollen som koordinator og arbeidet med individuell plan.

illustrasjonsfoto datamaskin og kaffekopp, notathefte

Illustrasjonsfoto: Andrew Neel/Unsplash

E-læringskurset er for

  •  Personer som skal jobbe som koordinator med eller uten individuell plan.
  • Ledere og ansatte i kommune- eller spesialisthelsetjenesten eller andre sektorer.
  • Koordinerende enhet med overordnet ansvar for koordinator og individuell plan.

På denne lenken finner du e-læringskurset Koordinator og Individuell plan
(www.kompetansebroen.no)


Kurset fokuserer på å gi grunnleggende kunnskap og kompetanse som gjelder uavhengig av hvilke brukergrupper du arbeider med eller hvor du er ansatt.

Kurset gir en innføring i

  • rollen som koordinator
  • arbeidet med individuell plan
  • praktisk bruk av veiledere
  • utøvelsen av ulike roller i et tverrfaglig team


Tjenestemottakere og pårørende kan også ha nytte av kurset for å få bedre innsikt i hva samarbeidet om koordinering og individuelt planarbeidet handler om.

Samarbeid mellom enhetene

Koordinerende enhet bør inkludere personell fra andre sektorer som eksempelvis NAV, barnevern, barnehage og skole i opplæringen om individuell plan og koordinator. Enheter i helseforetak og i kommuner kan gjerne samarbeide om felles opplæring. Å bygge felles forståelse og kunnskap om samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer rundt enkeltpersoner er sentralt.

Ta kurset sammen!

​Kurset består av flere moduler. Kursmodulene kan gjennomføres sammenhengende eller hver for seg. Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Vi anbefaler å gjennomføre kurset i en mindre gruppe. Det gir mulighet til felles refleksjon rundt de ulike temaene. Det gir ofte bedre læringsutbytte.


Vi anbefaler at du tar kurset kronologisk ved første kursgjennomgang.
Etter at kurset er gjennomført kan du bruke de ulike modulene som oppslagsverk eller repetisjon i ditt daglige arbeid. Du vil da enkelt kunne navigere i kurset via en detaljert innholdsfortegnelse.
Du vil bruke ca. 120 minutter på dette kurset. Husk at du kan ta pauser underveis, og fortsette der du slapp.

Kilde: Helsedirektoratet/www.kompetansebroen.no