HelsaMi

Kurs i ledelse av nettverksmøter

I det sosiale nettverket rundt et menneske med rusutfordringer finnes ofte viktige personer som kan bidra til rehabilitering av vedkommende.

illustrasjon nettverksmøter.JPG  

KORUS Midt​ tilbyr kurs i å lede møter mellom fagpersoner, hovedpersonen (pasienten/brukeren) og de menneskene sistnevnte ønsker å ha med. Erfaringsmessig kan inkludering av hovedpersonens sosiale nettverk bidra til hjelp, støtte og løsninger når vanskelige tema kommer opp i samtalen.

Hjelpeapparatet kan med fordel benytte seg av nettverksmøter både før, under og etter behandlingssituasjonen. Her kan både fagpersoner fra kommune- og spesialisthelsetjenesten delta, men hovedvekten av møtedeltakerne bør være fra det sosiale nettverket.
 
Nettverksmøtene er en god inngangsport til bruker- og pårørendeinvolvering, og stimulerer til en bedre samhandling mellom tjenestene.

Opplæring i nettverksmøter foregår over to dager med teori, øvelser og refleksjoner.

Målgruppe for kursene: Kliniske behandlere, miljøpersonell og ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus-Midt) samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) om denne opplæringen i Midt-Norge.

Mer informasjon om nettverksmøter

Veileder for nettverksmøter

Kontakt

Roar Bakken

Roar Bakken
Rådgiver
Tlf: (+47) 934 45 884
E-post: roar.bakken@stolav.noFant du det du lette etter?