HelsaMi

Kunnskapspåfyll om rus og vold

KoRus Midt og RVTS Midt inviterer til digitalt informasjonsmøte om integrert behandling rus og vold 14. juni. Formålet er å øke kompetansen til behandlere og miljøpersonell innen PHT, TSB og det kommunale tjenesteapparatet.

tengning av sint mann med et glass med isbiter

Når pasienter og brukere har utfordringer knyttet til rus, og dessuten har utøvd eller blitt utsatt for vold, skal de utredes og behandles for disse problemstillingene på en integrert måte. 

På oppdrag fra Helsedirektoratet har KoRus og RVTS utviklet kunnskapsmoduler på området rus og vold. Modulene  er presentert på nettsiden www.rusogvold.no

14. juni fra klokken 12.00-13.40 informerer vi via zoom om hvordan kunnskapsmodulene tas i bruk.

Påmelding her

Påmeldte får tilsendt en zoomlenke i forkant av møtet.

Påmeldingsfrist: 10. juni

Bakgrunn:

Vold og rus henger tett sammen. For eksempel kan ulike rusmidler kan gjøre volden farligere og vold kan trigge rusbruk. Det er et stort potensial i å behandle rus og voldsproblematikk samtidig og integrert. Dessverre skjer dette i dag i varierende grad, og det er behov for en bedre praksis.

- Kunnskapsmodulene på www.rusogvold.no kan beskrives som en «matkasse» der tjenestestedene selvstendig kan velge ut hva de ønsker å vektlegge på sitt behandlersted, sier prosjektleder for Kompetanseutvikling rus og vold, Grete Ystgård. 

KoRus Midt og RVTS Midt ser frem til din deltakelse på vårt informasjonsmøte om hvordan du og din organisasjon kan heve din kompetanse på feltet rus og vold.


Kontakt

 grete ystgård.jpg

Grete Ystgård, RVTS Midt
Prosjektleder
Telefon: 92663533
E-post: Grete.Ystgard@stolav.no


Lars Ranheim

Lars Ranheim, KoRus Midt
Leder Seksjon Trøndelag
Telefon:  473 94 242
E-post: lars.arne.ranheim@stolav.no