HelsaMi

Ksalol-tabletter inneholdt ikke fentanyl

Politiets undersøkelser viser at fentanyl ikke kan knyttes til siste tids overdosedødsfall i Troms politidistrikt. Politiet vil fortsatt advare mot blandingsmisbruk og inntak av medikamenter som omsettes illegalt


Bilde av Ksalol-tabletter
Beslaglagte Ksalol-tabletter. Foto: Politiet
På kort tid har tre unge menn i Troms dødd etter overdose. Dødsfallene settes i forbindelse med Ksalol-tabletter som er i omløp i Tromsø, Harstad og Sør-Troms. (Det har vært mistanke om at  tablettene som var kommet til Nord-Norge kunne inneholde det ekstremt potente stoffet fentanyl. Analyser viser nå at dette ikke er tilfelle)

– Ksalol-tabletter er noe Kripos får inn til analyse fra ulike deler av landet nesten daglig. Det er så langt ikke gjort uventede funn i disse beslagene. Politiet har den siste tiden valgt å advare mot bruken av slike piller, da de ofte kombineres med andre narkotiske stoffer og alkohol, sier Yngve Myrvoll, leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Troms politidistrikt.
 

I Troms politidistrikt har det i år vært 7 antatte overdosedødsfall.

I all hovedsak finner man spor av flere ulike typer tabletter og andre narkotiske stoffer hos de avdøde. I flere saker er det høye doser og/eller blanding av medikamenter som antas å være dødsårsaken.

– Politiet vil fortsatt advare mot blandingsmisbruk og inntak av medikamenter som omsettes illegalt, sier Myrvoll.

 

Råd til brukere

Helsedirektoratet oppfordrer ber om at alle som er i kontakt med brukere av narkotiske stoffer om  å være oppmerksom og forsiktig for å forhindre overdoser. 
 
Her er noen råd:
 
  • Piller som ser likedanne ut kan allikevel inneholde ulike substanser/stoffer og styrke
  • Om du allikevel bestemmer deg for å ta tabletten på tross av risiko så ta først 1/3del og vent minst 2 timer for å bedømme effekten og unngå en overdose.
  • Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du  begynner å kjenne deg dårlig.
  • ALDRI ta tabletter/piller eller opioider generelt alene, ha alltid noen i nærheten.
  • Selv om tabletten kommer på brett eller er stemplet så er det stor sannsynlighet for at den er forfalsket slik som situasjonen er nå.
  • Ha alltid Nalokson tilgjengelig!
 
Hvis du mistenker at farlige stoffer er i omløp i skal dette varsles til rusalarm@helsedir.no