HelsaMi

Korona og rusfeltet i Europa

Narkotikamarkedet har tilpasset seg koronasituasjonen i Europa. Det viser fersk rapport fra Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDAA). KoRus Midts rådgiver Katrin Øien har bidratt i arbeidet med rapporten. 

bilde fra bro i Lisboa og Katrin Øien innfelt

Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk har sitt hovedkvarter i Lisboa der Katrin Øien fra KoRus Midt jobbet i seks måneder som trainee. Foto. Unsplash/KoRus Midt

Siden starten av fjoråret har Covid 19-pandemien kraftig påvirket måten vi lever på i Europa, med myndighetstiltak vi aldri har sett maken til for å beskytte innbyggernes helse. 

 Gjennom de første ukene etter nedstengningen i 2020, gjennomførte Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDAA) to studier av de innledende konsekvensene av koronapandemien på rusfeltet. Disse kan du lese om her.

Nå har det kommet en oppfølgerstudie for å se på utviklingen ett år etter. Studien ble gjennomført mellom januar og mars 2021. 

Les rapporten her (Rapporten er på engelsk)

KoRus Midts rådgiver Katrin Øien har tilbrakt seks måneder som trainee hos EMCDAA i Lisboa og var en viktig bidragsyter til rapporten, der hun blant annet hadde hovedansvaret for litteraturgjennomgangen. 

Katrin Øien

Katrin Øien ved KoRus Midt


- Dette har vært et spennende arbeid.  Jeg har lært nye måter å jobbe på, som vi med enkle grep kan tilpasse arbeidet vårt i KoRus. Arbeidet i Lisboa har gitt meg nye perspektiver og vært veldig inspirerende, sier Øien. 


Eksempler på funn i rapporten

 
  • Narkotikamarkedet har ikke blitt nevneverdig forstyrret av pandemien
  • Antallet avsløringer av fabrikker for syntetiske rusmidler og cannabisplantasjer har holdt seg relativt stabilt
  • Det har vært visse endringer i smuglerruter og – metoder
  • Gatesalg ble forstyrret av nedstengningene i den tidlige fasen, da det også til en viss grad var større etterspørsel enn tilbud, men markedet tilpasset seg den nye situasjonen med mer bruk av krypterte meldingstjenester, apper og hjemmelevering
  • Bruk av illegale rusmidler sank i starten av pandemien, men da landene begynte å åpne igjen i fjor sommer, økte konsumet igjen til nesten samme nivå som før tiltakene ble iverksatt.
  • Med visse unntak var tilgangen og forbruk i Europa ganske likt nivået i 2019, men rapportene varierer etter type rusmiddel og land.
  • Det rapporteres om en redusert interesse for stoffer som MDMA da disse typisk inntas i forbindelse med store arrangementer, mens interessen for stoffer mer assosiert med hjemmebruk har gått opp. Men i fjor sommer økte igjen interessen for MDMA, kokain og amfetamin.
  • Det ble også rapportert om mer eksperimentering med psykedeliske og dissosiative midler som LSD, ketamin og GHB.
  • Lite tyder på at pandemien har påvirket kokainmarkedet i særlig grad, der det har vært store beslag i 2020 og inn i 2021.
  • Det har i enkelte land blitt observert økt tilgang på og bruk av crack, cannabis modifisert med syntetiske cannabinoidereseptorer, samt dødsfall knyttet til slike stoffer.