HelsaMi

Korona og rus i Europa

I pandemiens tre første måneder sank forbruket av illegale rusmidler i europeiske byer. Nedgangen var mest markant for kokain og MDMA.

gatebilde fra Madrid, få mennesker, ansiktsmasker

Illustrasjonsfoto: Jhosef Anderson Cardich Palma/Unsplash

Det kommer frem i den siste trendrapporten fra Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDAA).


Rapporten gir et bilde på hvordan Covid-19 har påvirket narkotikaforbruk i den første fasen av pandemien.

Foreløpige funn viser at det har vært en generell nedgang i narkotikabruk etter at koronaviruset nådde Europa. Dette forklares med en kombinasjon av faktorer. I første omgang er lavere konsum knyttet til nasjonale koronatiltak som har redusert muligheten til å bruke rusmidler i sosiale settinger, samt at gatemarkedet er blitt rammet av restriksjoner. Kokain- og MDMA-bruk er spesielt redusert på grunn av stengte nattklubber og diskoteker. Nedgangen i bruk av denne typen stoffer er også bekreftet fra kloakkstudier i en rekke europeiske byer.

Når det gjelder cannabis er bildet mer sammensatt. Tilgjengelige data peker på at sporadiske brukere har redusert sitt forbruk eller sluttet helt, mens storforbrukere  av cannabis nå konsumerer mer enn før. Det økte forbruket blant disse knyttes i en spørreundersøkelse til både kjedsomhet og at pandemisituasjonen har ført til mer angst. I perioden ble det også observert en økning på nett av søkeord som «kjøpe cannabis», «frø» og «dyrke cannabis» i flere europeiske land.

I flere land har det også blitt brukt mindre heroin på grunn av lavere tilgang på stoffet. Dette har ført til at brukerne har funnet andre stoffer å ruse seg på, eller har forsøkt å komme inn til legemiddelassistert rusbehandling.

Generelt er det rapportert om en økning i alkoholkonsum og i forbruket av reseptbelagte medisiner, spesielt benzodiazepiner i enkelte grupper under pandemiperioden. Dette forklares med økt angst knyttet til koronaviruset i seg selv eller til resultatene av at hele samfunn er blitt nedstengt.