Kommunenes folkehelseprofiler for 2018

Tema for folkehelseprofilene i 2018 er alkohol og rusmidler. Profiler for kommuner og fylker kan hentes ut via folkehelseinstituttets sider.

Les mer om folkehelseprofilene på folkehelseinstituttets nettsider.

Folkehelseprofilene er et bidrag til arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstanden i kommunene og fylkene for å understøtte folkehelsearbeidet, jamfør lov om folkehelsearbeid. Folkehelseprofil kan hentes ut på kommunenivå eller fylkesnivå.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge bidrar indirekte med statistikk til profilene gjennom ungdataundersøkelsene som gjennomføres i et samarbeid med velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OlsoMet - Storbyuniversitetet.