HelsaMi

Kommunenes folkehelseprofiler for 2020

Tema for folkehelseprofilene i 2020 er oppvekst og levekår for barn og unge. Profiler for kommuner og fylker kan hentes ut via folkehelseinstituttets sider.

Les mer om folkehelseprofilene på folkehelseinstituttets nettsider.

Folkehelseprofilene er et bidrag til arbeidet med å skaffe oversikt over helsetilstanden i kommunene og fylkene for å understøtte folkehelsearbeidet, jamfør lov om folkehelsearbeid. Folkehelseprofil kan hentes ut på kommunenivå eller fylkesnivå.

Kompetansesenter rus - Midt-Norge bidrar indirekte med statistikk til profilene gjennom ungdataundersøkelsene som gjennomføres i et samarbeid med velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OlsoMet - Storbyuniversitetet.