HelsaMi
Rusarbeid i skolen:

Kjentmann

Som ansatt i skolen kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre når du mistenker at elever ruser seg. Kjentmann-opplæringen gir deg og din skole gode verktøy for å komme tidlig på banen. 

bilde av skoleungdommer sett bakfra gående på en vei

Kjentmann er en opplæring i rusforebyggende arbeid og tidlige tiltak for ansatte i ungdomsskolen og videregående skole. Målet er å spre kunnskap om rus og gjøre skolens ansatte mer bevisste på temaet. Det handler blant annet om at skolen skal reagere uten å overreagere når rusmiddelbruk oppdages, og at oppfølgingen av eleven skal være omsorgsfull og inkluderende.  

Hva lærer du?
Opplæringen gir noen svar på de mange spørsmålene ansatte i skolen kan ha når det gjelder rusmiddelbruk: 
 • Hvordan oppdager du at elever bruker rusmidler?
 • Hva skiller de forskjellige rusmidlene?
 • Hvordan snakke med elever om rus?
 • Hvilke rutiner bør skolene ha på plass når det gjelder elevers rusmiddelbruk?
 • Hvordan ta opp elevers rusmiddelbruk med foresatte?
 • Hvem kan skolen samarbeide med?


Hvordan gjennomføres opplæringen?

 • Seks fysiske kursdager fordelt på tre samlinger ​
 • Kursdagene består av forelesninger, diskusjoner og øvelser
 • Håndbok 
 • Hva inneholder kurset? 
 • Rus- og spillproblematikk 
 • Oversikt over illegale rusmidler
 • Samtalemetode (Motiverende intervju)
 • Lovgrunnlag
 • Oversikt over aktuelle samarbeidspartnere


Fant du det du lette etter?