Jubileumskonferanse for veiledningssenteret


Veiledningssenteret for pårørende i Stjørdal fyller ti år. 16. mars arrangeres jubileumskonferansen «Sjef i eget liv».

christian-bowen-Uy52jrIc9ec-unsplash (1).jpg

Illustrasjonsfoto: Christian Bowen /Unsplash

Målgruppen for konferansen er ansatte i skoler, barnehager, barnevern, psykiatri, pårørende rus og psykisk helse. Konferansen finner sted på Scandic Hell hotell.

Her finner du program for konferansen

Konferanseavgift: 800,- pr. pers. + 600,- pr. stand for de som ønsker å ha stand på konferansen.

Påmeldingsfrist: 1. februar 2020. Ved avmelding etter 1. februar, refunderes ikke konferanseavgiften.

De som trenger overnatting må ta kontakt direkte med hotellet.

Trykk her for påmelding


Medfølelsens pris

per isdal

Per Isdal

Hovedforedraget holdes av psykologspesialist og psykoterapeut Per Isdal. I 1987 etablerte han behandlingstilbudet «Alternativ til vold» for menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. Etter å ha jobbet med voldsmenn, voldtektsmenn, og pedofile overgripere i mange år begynte han å oppleve foruroligende flashbacks, hodepine og konsentrasjonsvansker. Han var blitt preget av jobben sin. Foredraget «Medfølelsens pris» handler om sekundærtraumatisering og utbrenthet, og presenterer en rekke strategier for forebygging og bearbeiding av belastninger når man jobber innen helse- og sosialfeltet.


Fotballproffens søster

 

portrett av ole martin årst

Ole Martin Årst. Foto: Privat

Til konferansen kommer også tidligere fotballproff Ole Martin Årst. Hans foredrag handler om hans opplevelser som pårørende til en søster som var rusavhengig. Årst vil snakke om kontrastene mellom livet som profesjonell fotballspiller og livet ved siden av, når ting raser sammen.

Barn som pårørende

portrett av helga melkeraaen

Helga Melkeraaen

Tredje foredragsholder er Helga Melkeraaen. I 2018 ble hun hedret med Kongens fortjenstmedalje for sitt bidrag til flere fagfelt i sitt arbeid som psykiatrisk sykepleier, helsesykepleier, prosjektleder og seniorrådgiver ved Kompetansesenter rus – Midt-Norge. Gjennom dette arbeidet har hun gitt de sårbare barna i rusfamilier en stemme, og sørget for at hjelpeapparatet på flere ulike nivåer har hørt, sett og tatt barna mer på alvor.
Alt helsepersonell er pliktig til å bidra til at barn under 18 år får tilpasset informasjon og nødvendig oppfølging når foreldre eller søsken har utfordringer knyttet til rus eller psykiske vansker. Dessverre er det fortsatt ofte slik at mange barn i denne situasjonen hverken blir fanget opp, informert eller fulgt opp av hjelpeapparatet. Melkeraaens foredrag handler om hvordan det offentlige hjelpeapparatet kan bli dyktigere til å utføre dette viktige arbeidet.

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge, Lade Behandlingssenter, og KoRus Midt